Nordplus Projektu pieredze
Cēsu Valsts ģimnāzija veiksmīgi īsteno Nordplus projektu arī pandēmijas laikā

2019. gadā Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) veiksmīgas sadarbības rezultātā kopā ar projekta partneriem no Torringas ģimnāziju (Dānija), Gēteborgas universitātes (Zviedrija), Borgarholtsskoli vidusskolas (Islande) sagatavoja un iesniedza Nordplus projektu “Foreign language teaching, didactics and motivation” ("Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija”), kas tika rezultātā apstiprināts un šobrīd tiek īstenots arī pandēmijas laikā.

Projekta ideja radās vēl 2018. gadā, kad CVĢ skolotāji izrādīja vēlmi īstenot projektu svešvalodu skolotājiem. Lai veiksmīgi īstenotu projektu, tika atrasti partneri un uzrakstīts pieteikums projekta sagatavošanas vizītei Islandē.

Pirmā projekta vizīte notika Dānijā, kurā piedalījās svešvalodu skolotāji un skolēni. Skolotājiem bija iespēja iepazīt Torringas ģimnāziju un dzirdēt Orhūsas universitātes pasniedzējas un Dānijas valodu centra vadītāju lekcijas. CVĢ 10.a klases skolniece Šarlote Elizabete Bernava pēc vizītes rakstīja, ka ir iepazinusi jaukus cilvēkus, paplašinājusi savas zināšanas, komunikācijas un svešvalodu prasmes.

Nākamā vizīte bija paredzēta 2020. gada pavasarī Zviedrijā, bet Covid-19 izplatības dēļ tā tika pārcelta uz oktobri. Taču jau septembrī bija skaidrs, ka ir jādomā citi risinājumi projekta īstenošanai. 2020. gada 19. oktobrī CVĢ skolotājas Selga Goldmane, Ruta Amoliņa un Ieva Lapsiņa piedalījās projekta "Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija” tiešsaistes konferencē Zviedrijā. Šī konference ir piemērs, ka arī Covid-19 pandēmijas laikā ir iespējams īstenot projektus, izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātās iespējas. Konferencē katras valsts skolotāji dalījās pieredzē par galvenajiem izaicinājumiem mācību procesā Covid-19 pandēmijas laikā.

Skolotāji secināja, ka problēmas attālinātajā mācību procesā visās valstīs ir diezgan līdzīgas, sākot no skolotāju pārslodzes, veidojot mācību materiālus un uzdevumus, līdz precīzai skolēnu zināšanu novērtēšanai. Taču skolotāji atzīst, ka ir arī ieguvumi, strādājot ar skolēniem attālināti. Piemēram, visi skolotāji ir iemācījušies savā darbā izmantot IT un tiešsaistes platformas, ir iespēja plānot savu laiku gan skolēniem, gan skolotājiem, ir pilnveidota lasītprasme un skolēniem ar augstu zināšanu līmeni iespēja strādāt savā tempā.

Konferences laikā tās dalībnieki strādāja pie projekta uzdevumu realizēšanas. Skolotāji, strādājot dažādās valodu grupās, izstrādāja uzdevumus, kuri ir vērsti uz komunikācijas prasmju pilnveidi svešvalodu mācību stundās. Skolotāji turpina sadarboties arī nākamo mēnešu laikā, lai izstrādātie uzdevumi tiktu aprobēti katrā partnerskolā.

Partnervalstu skolotāji jau ir iepazīstināti ar plānoto programmu un galvenajiem uzdevumiem nākamajai vizītei, kuras norise ir ieplānota 2021. gada aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā.