COST
COST akcijas pieteiksanas 2021

2021. gada 25. maijā COST programmas Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja jaunas 40 akcijas - zinātnieku un speciālistu sadarbības tīklus, kur aicināti pieteikties zinātnieki, zinātnisko institūciju pārstāvji, uzņēmēji un nozaru speciālisti. Akciju darbību plānots uzsākt šī gada rudenī.

Ar jaunajām akcijām var iepazīties Valsts izglītības attīstības (VIAA) mājaslapas sadaļā COST akcijasPilna informācija par jaunajām akcijām (to Saprašanās memorandi) ar 2021. gada 28. jūniju ir pieejama COST programmas mājaslapā jauno akciju vietnēs. Interesenti šeit var iepazīties ar akciju darbības mērķiem, to ietvaros paredzētajām aktivitātēm un veidotajām darba grupām. Lai iesaistītos kādas akcijas darbā interesentam jāsazinās ar COST programmas nacionālo koordinatoru un VIAA iesniedz “Pieteikumu dalībai COST akcijā” un savu CV.

COST programmas akciju pieteikumu kārtējā konkursa termiņš ir 2021. gada 29. oktobris. Ar konkursa nosacījumiem var iepazīties COST programmas  mājaslapā.

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī atbalstītu zinātnieku un nozares speciālistu sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. COST programmas darbības instruments ir akcija – zinātnieku un speciālistu sadarbības tīkls. Šobrīd COST programma atbalsta vairāk kā 250 dažādas akcijas – sadarbības tīklus, kam var brīvi pievienoties. COST programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirms - konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas. 

COST programmas koordinatore Latvijā:

Maija Bundule
Tālrunis: 67785423, mob.t.26514481
E-pasts: 
maija.bundule@viaa.gov.lv