Nordplus
Islandes dabas ainava ar kalniem

Šogad no 18. līdz 20. septembrim Islandē, Hveragerði, notiks kontaktseminārs ieinteresēto organizāciju un iestāžu pārstāvjiem, kuri darbojas vai plāno iesaistīties Ziemeļvalstu valodu mācīšanā un popularizēšanā, un kuri vēlētos sadarboties ar šajā jomā strādājošām izglītības iestādēm un organizācijām citās Ziemeļu un Baltijas valstīs.

Seminārs paredzēts, lai palīdzētu atrast partnerus un izstrādātu projektu ieceres Nordplus Zemeļvalstu valodu projektiem, kurus varēs iesniegt gadskārtējā Nordplus projektu konkursā 2024. gada 1. februārī.

Pieteikšanās semināram norit līdz 2023. gada 30. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu.

Semināra dalībnieki var būt skolotāji un izglītības iestāžu darbinieki, vadītāji un vadība no pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatskolām un vidusskolām, pieaugušo izglītības iestādēm, augstskolām, nevalstiskam organizācijām un privātiem uzņēmumiem, kuri darbojas gan formālās, gan neformālās izglītības jomā.

Seminārā kopumā ir paredzami ap 50 dalībnieku no visām Nordplus programmas dalībvalstīm. Apstiprinātajiem semināra dalībniekiem ceļa un uzturēšanās izdevumus apmaksās no Nordplus programmas līdzekļiem. Kontaktseminārs notiks skandināvu (zviedru, dāņu un norvēģu) valodās, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tulkojumu angļu valodā.

Plašāka informācija par semināru atrodama mājaslapā nordplusonline.org. Nordplus jaunumiem var pierakstīties šeit.

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv