Projektu pieredze Nordplus
Apmācību programma ziemeļvalstu lauku tūrisma uzņēmējiem

Latvijas lauku tūrisma asociācija Lauku ceļotājs kopā ar Olustveres servisa un lauku ekonomikas skolu Igaunijā un Norvēģijas lauku tūrisma un vietējās pārtikas ražotāju asociāciju HANEN 2018. gadā uzsāka īstenot Nordplus programmas pieaugušo izglītības projektu “Ilgtspējīgas zināšanas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem lauku tūrismā, stiprinot saikni starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību lauku MVU nozarē”, kuru plānots pabeigt līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

Projekta partneri ir ieplānojuši izveidot un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos". Lai gan lauku tūrisma uzņēmumi pēc sava lieluma (tie visi skaitāmi mikro uzņēmumu kategorijā) un darbības veida nav potenciāls drauds videi, tomēr vides un ilgtspējas jautājumi ir aktuāli arī lauku tūrisma nozarē. Veselīga, skaista, dabiska un cilvēkam draudzīga vide ir lauku tūrisma piedāvājuma pamatā, ko vēlas ieviest un attīstīt mikrouzņēmumu vidū. 

Aptauju rezultāti liecina, ka cilvēki dodas uz laukiem, lai gūtu enerģiju, pastaigātu pa mežu, nopērtos lauku pirtī, elpotu svaigu gaisu, baudītu svaigu, veselīgu ēdienu, kas gatavots no piemājas saimniecībā audzētiem produktiem, nakšņotu viesu mājās, kas celtas un iekārtotas no dabīgiem materiāliem un telpu uzkopšanā netiek izmantotas agresīvas ķīmiskas vielas. Jāsecina, ka lauku tūrisma uzņēmējam ir jābūt informētam un kompetentam ļoti daudzās jomās, lai spētu izveidot patiešām videi un cilvēkam draudzīgu lauku tūrisma pakalpojumu: ir jāpārzin gan videi draudzīgi materiāli un tehnoloģijas, gan resursu saudzēšanas iespējas, gan arī jāprot aprēķināt, kā līdzsvarot nepieciešamos ieguldījumus ar ieņēmumiem, nezaudējot kvalitāti. Nozarē strādājošiem ir jāprot pozicionēt sevi kā videi draudzīgu uzņēmumu, lai piesaistītu līdzīgi domājošus viesus, un, kā savu „zaļo” pārliecību iedvesmojošā veidā nodot apmeklētājiem un radīt viņiem iespējas rīkoties videi draudzīgi. Lauku tūrisma uzņēmējam ir jāizprot mūsdienīga videi draudzīga domāšana un prakse.

Viens no svarīgākajiem projekta partneru uzdevumiem veiksmīgas apmācību programmas izveides procesā ir apzināt un salīdzināt esošo situāciju lauku tūrismā, dokumentēt un analizēt labas prakses piemērus visās trijās valstīs. Realizējamā projekta priekšrocība ir plašāks skatījums ārpus savas valsts robežām, kas palīdz augt un attīstīties.

Lai izveidotu apmācību programmu, notiek regulāras tikšanās katrā no partneru valstīm. Katrā tikšanās reizē partneri ne tikai plāno un izvērtē apmācību programmas saturu, bet arī apmeklē veiksmīgus, videi draudzīgus lauku tūrisma uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar ilgtspējas principiem. Uzņēmēji ir vislabākais informācijas avots un indikators, kas rāda vides apziņas un atbildības līmeni sabiedrībā un attiecīgi pieprasījumu pēc videi draudzīgiem pakalpojumiem.

Projekta gaitā ir notikušas trīs partneru tikšanās. Pirmā no tām notika 2018. gada novembrī Lauku ceļotāja birojā Rīgā. Tikšanās laikā projekta dalībnieki pārrunāja rokasgrāmatas saturu un izstrādāja plānu nākamajiem projekta posmiem. Katrs no projekta partneriem informēja par pašreizējo ilgtspējīgā tūrisma attīstību un esošo stāvokli Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā.

2019. gada maijā projekta partneri tikās Lofotu salās Norvēģijā, lai apmainītos un gūtu pieredzi par ilgtspējīga eko tūrisma veidošanu un veicināšanu. Vizītes laikā partneri apmeklēja viesu namu LivLand Gard, tikās ar Destination Lofoten pārstāvi, iepazinās ar kajaku izbraucienu uzņēmuma darbības pieredzi Kayak Lofoten Aktiv, tikās uzņēmuma VAalan Farmisit vadītāju Tove Åland  un iepazinās ar takas Lofoten Farm veidošanas un darbības pieredzi.

2019. gada 30.-31. augustā Latvijas un Igaunijas Nordplus projekta partneri tikās Hiijumā salā, lai apspriestu padarītos darbus un plānu atlikušajiem projekta pasākumiem. Partneri apmeklēja Sarvel Heli Hahndorf saimniecību, kurā īpašnieki paši ražo gan kosmētiku, gan limonādes, iepazinās ar vietējiem tūrisma līderiem, viesojās Kärdla zvejnieku veikalā, kur pārdod gan zivis un to izstrādājumus no vietējo zvejnieku lomiem, gan zvejai nepieciešamo aprīkojumu, apmeklēja Tahnkuna militāro muzeju, kas atspoguļo vietējo vēsturi, iepazinās ar lauku sētas Mihkli saimnieci, kura sarakstījusi grāmatu par salas kulinārijas mantojumu.

Ikviena tikšanās reize un apmeklējumi deva bagātīgu pieredzi informāciju projekta rezultātu sasniegšanai. Kā jau tika minēts projekta rezultātā plānots izstrādāt apmācību programmu “Videi draudzīgu lauku tūrisma pakalpojumu dizains MVU", kas sastāvēs no 3 daļām:

  • tiešsaistes apmācību rīks Moodle platformā;
  • videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmuma pārbaudes saraksts tiešsaistē;
  • rokasgrāmata pdf formātā ar kopīgu saturu angliski, pieejama partneru valodās un adaptēta katras partneru valsts situācijai.

Projekta partneri nodrošinās tiešsaistes apmācības programmas pieejamību uzņēmējiem Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā.

Plašāka informācija par projektu pieejama Lauku ceļotāja mājaslapā.