Projektu pieredze Nordplus
Jaunieši iepazīst norvēģu kultūru, ejot pa Pēra Ginta pēdām

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola sadarbībā ar Merkelio Račkauskas ģimnāziju Lietuvā un biedrību Latarb Norvēģijā no 2016. gada 1. janvāra līdz 15. septembrim īstenoja Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas projektu "Pēra Ginta ietekme mūzikā, mākslā un literatūrā". 

Projekts veidots, lai radītu interesi par norvēģu valodu un kultūru bērniem un jauniešiem caur norvēģu dramaturga Henrika Juhana Ibsena sarakstīto lugu "Pērs Gints". 

Projekta laikā īstenotas vairākas aktivitātes:

  • H.Ibsens "Pērs Gints" – katrs partneris savā valodā lasa daiļdarbu, norvēģu partneris strādā pie vārdiem, izteicieniem vārdnīcas veidošanai, kas noderīgi sarunu valodā, savukārt Latvijas un Lietuvas partneri tulko, un kopīgi tiek veidota vārdnīca; 
  • H.Ibsens "Pērs Gints" izpēte – partneri pēta un meklē daiļdarba ietekmi mūzikā, mākslā un literatūrā savās valstīs;
  • Atklāj sevi! – jaunieši veido radošos darbus, t.sk. video, iedvesmojoties no daiļdarbā gūtajām atziņām;
  • Pa Pēra Ginta pēdām! – jaunieši ar saviem skolotājiem Norvēģijā iepazīst vietas, kas saistītas ar Pēru Gintu, un apmeklē Pēra Ginta festivālu - izrādi "Pērs Gints" Golovatnā, Gūdbrandsdālē.

Projekta koordinatore, Druvas vidusskolas pārstāve, Ilga Ķuze atzīst: "Kopumā projektam bija piesaistīti ļoti labi partneri, jo katrs zināja savu darāmo, kas kā jau katrā projektā, bija vairāk nekā plānots. Projekta laikā papildus visām citām skolas aktivitātēm jaunieši aktīvi darbojās, lasot un padziļināti pētot daiļdarba ietekmi Latvijas kultūrā."

"Vai nav pārsteidzoši, ka vairāk nekā 50 latviešu dzejnieki un rakstnieki savu iedvesmu ir guvuši daiļdarbā "Pērs Gints"! Neskaitāmas teātra un baleta izrādes veidotas, katrā atklājot kādu citu daiļdarba šķautni. Katrs uzvedums - jauna scenogrāfija, tērpi, mūzika!" iedvesmoti stāsta Ilga. "Lietuvā daiļdarba ietekme ir mazāka, pārsvarā teātra mākslas jomā. Savukārt Norvēģija pasauli ir aplaimojusi ar vēl vienu pasaulslavenu darbu mūzikā - Edvarda Grīga mūzika Ibsena lugai "Pērs Gints"".

Projekta kulminācija bija jauniešu brauciens uz Norvēģiju, kur viņi noskatījās brīvdabas izrādi "Pērs Gints". Neskatoties uz to, ka bija +8 grādi un ass, auksts vējš no ezera, izrāde jau ar pirmajām sekundēm pārņēma skatītājus. Daudzi jaunieši atzina, ka neko tik iespaidīgu līdz šim nav redzējuši. Izrāde notika norvēģu valodā, bet, tā kā visi bija lasījuši daiļdarbu, tad izrādei viegli varēja sekot līdzi. 

Jaunieši iepazīst norvēģu kultūru, ejot pa Pēra Ginta pēdām

Daiļdarbu pilnīgi savādāk var uztvert, kaut nedaudz iepazīstot vietas, kur tas ir radies. Kļūst saprotamāki tēli un metaforas. Apbrīnojami, kā daba ņēma dalību izrādē!

Jauniešu iegūtās pamatatziņas -

  • Nekad nebiju domājusi, ka iepazīstot kāda autora daiļdarbu, ir iespējams gūt interesi par valsti, kultūru un valodu.
  • Viss bija ļoti saistoši, bet visam bija daudz par maz laika.
  • Ir vēlēšanās gan atgriezties Norvēģijā, gan apgūt valodu, lai vairāk iepazītu Norvēģiju un tās kultūru.

Šobrīd Druvas vidusskola ir uzsākusi īstenot jaunu projektu "Valoda atver durvis!", kur viena no aktivitātēm ir norvēģu valodas A1 līmeņa apguve. No 109 vidusskolēniem pieteicās 42 audzēkņi. Tas ir liels skaits. Protams, visi līdz gala pārbaudījumam netiks, bet fakts ir nepārprotams - interese ir liela un Pērs Gints nes augļus.

Vairāk par projektu un jauniešu piedzīvoto Norvēģijā var lasīt Druvas vidusskolas mājaslapā.

"Nordplus valodu programma ir lieliska un, salīdzinot ar citām starptautiskām programmām, vienkārša," atzīst Ilga Ķuze.