Nordplus
21. gadsimta mācību stunda

Mūsdienīgas mācību stundas izpratne nemitīgi mainās, piedāvājot arvien jaunas iespējas un izaicinājumus. 21. gadsimta mācību stunda pieprasa jaunas pieejas un risinājumus, kas balstīti uz IKT rīku plašu pielietojumu zināšanu apguvē un pielietojumā. Kuldīgas Centra vidusskolas koordinētajā Nordplus Junior projektā “21. gadsimta stunda” sadarbībā ar Klaipēdas Gedminu proģimnāziju (Lietuva) un Engerdāles pamatskolu (Norvēģija) tika veicināta inovatīvu metožu, īpaši plašu informācijas tehnoloģiju, pielietošana mācību stundās, un skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, savstarpēji apmainoties ar pieredzi un labās prakses piemēriem.

Projekta galvenā aktivitāte bija skolotāju mācību vizītes partnerskolās. Mobilitātēs kopumā piedalījās 22 skolotāji. Katra no partnerskolām piedāvāja savu pieredzi un skatījumu uz mūsdienīgu mācību procesu ar inovatīvu metožu un tehnoloģiju pielietojumu. Vizīšu gaitā skolotāji vēroja stundas dažādos mācību priekšmetos un skolēnu vecuma grupās, notika prezentācijas, darbnīcas un diskusijas. Dalībnieki apmainījās pieredzē par jau zināmu un jauniepazītu IKT rīku (Showbie, Book creator, Clips, CleverBooks), platformu plickers.com, classtools.net, randomlists.com, edu.cospaces.net, quizlet.com, mentimeter,com, kā arī robotu pielietojumu mācību procesā. Projekta materiāli tika apkopoti digitālā krājumā, kas piejams visiem projekta skolu pedagogiem. Projektā iegūtās atziņas un zināšanas praktiski noderēja Covid-19 ierobežojumu laikā, kad attālinātās mācības bija aktuālākais formāts.

Mācību vizīšu programma ietvēra arī valodu nodarbības, ekskursijas, kultūras pasākumus. Latvijā viesi apmeklēja Kuldīgas novada domi, Kuldīgas vecpilsētu, devās uz Ventspils jauno tehnoloģiju centru un Latvijas Universitātes Dabas māju Rīgā. Lietuvā tika apmeklēta Klaipēdas vecpilsēta un baudīts skolēnu koncerts un gatavots tradicionālais ēdiens. Savukārt, mazā Engerdāles pilsētiņa Norvēģijā sagaidīja ar neskartas dabas krāšņumu, un ekskursijā uz vēsturisko ogļraču ciematu Rorosu bija iespēja iepazīt norvēģu mazo kopienu kultūru un dzīvesveidu. Projekta dalībnieki augstu novērtēja iespēju sevi profesionāli pilnveidot, paplašināt savu redzesloku, veidot profesionālus un personiskus kontaktus ar citiem projekta dalībniekiem. Sadarbība starp Kuldīgas Centra visusskolu un Klaipēdas Gedminu proģimnāziju jau rezultējusies ar jauna Nordplus Junior projekta īstenošanu.