Nordplus
Nordplus Junior Aurora Award

Zviedrijas Augstākās izglītības padome līdz 31. maijam aicina balsot par ikgadējās Nordplus Junior Aurora balvas trīs finālistiem, kuru vidū ir arī pirmsskolas izglītības iestādes “Knābis” projekts “Brīvdabas izglītība ar Montessori pedagoģijas sistēmu - partnerība starp Latvijas un Norvēģu pirmsskolām”. Nordplus Junior Aurora balva izceļ veiksmīgākos Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektus, kā arī cildina studentu, skolotāju, skolu un citu organizāciju sasniegumus.

2023. gadā žūrija, kuras sastāvā ir Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāvji, Nordplus galvenie koordinatori, Zviedrijas Augstākās izglītības padome un Lietuvas izglītības apmaiņas atbalsta padome, balvai izvirzīja projektus, kuri:

 • sākuši savu īstenošanu no 2018. līdz 2021. gadam;
 • veiksmīgi integrē projektu projekta partneru organizācijās, atbalsta dalībnieku izglītības vajadzības un pielāgojas katras valsts izglītības programmām;
 • atbilst labās prakses piemēriem, kurus nepieciešams izcelt.

1. finālists: Bērnu veselības uzlabošana, integrējot piecus S. Kneipa (S. Kneipp) filozofijas elementus: ūdeni, kustību, ārstniecības augus, emocijas, veselīgu uzturu

Sadarbībā ar Igauniju, Latviju, Lietuvu, Somiju un Islandi un projekta koordinatoru - Arbu bērnudārzu Tallinā, projektā galvenais temats ir veselība un veselīgs dzīvesveids. Projektā ir tapis metodiskais instruments - grāmata “Labākā veselības grāmata bērniem”  kuru ikviens var brīvi izmantot.

Žūrijas komentāri

 • Projektā iesaistīti daudzi partneri un dalībnieki, tai skaitā arī ģimenes, kurās ikviens sistemātiski tiek motivēts veselīgam dzīvesveidam
 • Veiksmīgi integrēts ikdienas rutīnā ar skaidriem rezultātiem
 • Aptver pilnvērtīgu veselības konceptu, iekļaujot arī bērnu emocionālo un mentālo veselību
 • Projekts sasaucas ar Nordplus 2023. – 2024. gada fokusa virzienu – sociālā ilgtspēja
 • Uzskatāmi demonstrē faktu, ka mūžizglītība sākas pirmsskolas izglītības iestādēs

2. finālists: Jaunas tendences ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Šis ir attīstības projekts ar klašu apmaiņas braucieniem par tēmām sociālā uzņēmējdarbība, aprites ekonomika un līdzdalības ekonomika, kas turpinās jaunā projektā ar fokusu uz ilgtspējīgiem pakalpojumiem. Projekta koordinatori Swedish Calmare International School sadarbojās ar Zviedriju, Islandi, Latviju un Igauniju. Latvijas partneris projektā ir Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.

Žūrijas komentāri

 • Liels, labi izplānots ilgtermiņa projekts, kas pandēmijas laikā spēja pāriet digitālajā vidē
 • Iekļauj studentus ar dažādiem mācīšanās stiliem
 • Interesantas tēmas, kas iekļauj mūsdienīgu, pārmaiņām bagātīgu sabiedrību, kā arī uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu attīstību
 • Sadarbība arī ar uzņēmējiem un augstāko izglītību

3. finālists: Brīvdabas izglītība ar Montessori pedagoģijas sistēmu - partnerība starp Latvijas un Norvēģu pirmsskolām

Projektu īsteno pirmsskolas izglītības iestāde “Knābis” kopīgi ar Norvēģiju. Projektā skolotāji dodas apmaiņas braucienos par tēmu – mācīšanās brīvdabā.

Žūrijas komentāri

 • Pārdomāts un inovatīvs projekts, kas apvieno brīvdabas pedagoģiju un Montessori metodoloģiju, kā arī nosedz galvenās mācību tēmas
 • Veiksmīga pasākuma “Ziemeļu konference” organizēšana, kas pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku
 • Dalīšanās ar projektu lieliskā veidā
 • Sadarbības rezultātā tapa izglītojoša Montessori e-grāmata

Uzvarētāja izziņošana

Uzvarētājs tiks paziņots 30. oktobrī Stokholmā, Zviedrijā konferences EMIL laikā. Uzvarētājs tiks izziņots arī Nordplus Jauniešu programmas galvenā administratora mājaslapā.

Uzvarētāji saņem diplomu, kā arī izdevumu segšanu vizītei, kurā iekļautas darbnīcas un nakšņošana Stokholmā saistībā ar balvas pasniegšanas ceremoniju.