Erasmus+ Nordplus
roka pieskaras virtuālajam globusam uz zila fona

No 16. līdz 17. novembrim Bergenā, Norvēģijā, konferencē “New Nordplus – New Possibilities” uzsvērta ciešākas sadarbības nepieciešamība un iespējas starp Erasmus+ un Nordplus programmām, pārrunāta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības nozīme un Nordplus programmas jaunais 2023. līdz 2027. gada periods.

2023. gada projektu konkursam iespējams pieteikties līdz 2023. gada 1. februārim. Jaunā perioda rokasgrāmata pieejama šeit. Konkursam aicina pieteikties izglītības iestādes, citas izglītības jomas organizācijas un uzņēmumus. Arī tos, kuri iepriekš nav izmēģinājuši Nordplus programmas iespējas. Jaunajā periodā ir atvieglota finansējuma iegūšana, kā arī iespējams vienkāršāk izmantot vienību izmaksas un nemainīgās likmes.

Konferencē īpaši tika uzsvērta sadarbība starp Nordplus un Erasmus+ programmām, kas rada jaunas un plašākas mobilitātes iespējas projektu īstenotājiem. Abās programmās pārklājās tādi tematiskie virzieni kā iekļaušana, ilgtspēja un klimats, ekonomika, drošība un digitālā attīstība, ko var izmantot, apvienojot projektu saturu. Abas programmas ir tematiski papildinošas, Nordplus programmai izvēršoties Ziemeļvalstu reģionos, savukārt Erasmus+ programmai sasniedzot mērogu Eiropā un citur pasaulē. Abas programmas sadarbosies, apmainoties ar kontaktiem, projektu rezultātiem, izstrādātajām programmām, produktiem un rīkiem, lai pārzinātu viena otras projektu sasniegumus.

Konferenci organizēja Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts sadarbībā ar Norvēģijas Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumā piedalījās Nordplus un Erasmus+ programmu pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Fēru salām, Ālandu salām, Grenlandes, Islandes un Zviedrijas.

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota sadarbības programma izglītības jomā starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Nordplus projekti aptver visus izglītības līmeņus un to īstenotāju vidū ir gan valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, gan arī biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi. Projektos piedalās skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji un pedagoģiskais personāls, studenti un pasniedzēji, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītie un izglītojamie.

Latvijā Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).