Nordplus Projektu pieredze
Nordplus veselības aprūpes speciālisti vingro

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža kopš 2013. gada koordinē Nordplus tīklu MultiNEC, kurā darbojas seši partneri no Skandināvijas un Baltijas ar mērķi izglītot un veidot nākotnes veselības aprūpes speciālistus, attīstot studentos multidisciplināru domāšanu.

MultiNEC sastāvā darbojas Rīgas Medicīnas koledža, Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija, Lithuanian Sports University Lietuvā, University of Gävle Zviedrijā un Satakunta University of Applied Sciences Somijā. Kopš 2017. gada tīklam ir pievienojusies University of Reykjavik Islandē.

Tīklā apvienotas augstākās izglītības iestādes un nevalstiska organizācija, lai kopīgotu un attīstītu studentu prasmes un izpratni par multidisciplināru pieeju vecu ļaužu aprūpē. Partneri pārstāv dažādas nozares – māszinības, fizioterapiju, masāžu un hidroterapiju, ergoterapiju un sporta zinātnes, kas kopīgi rada teorētiski praktisko bāzi intensīvajiem kursiem, kā arī studentu un mācībspēku mobilitātēm.

Intensīvo kursu izstrādē ir iesaistīti vairāk nekā 10 mācībspēki; intensīvās nedēļas ietvaros norit lekcijas, radošās darbnīcas, vizītes vecu ļaužu aprūpes iestādēs, praktiskās nodarbības un intensīvs grupu darbs. Studenti darbojas multidisciplinārās komandās un izstrādā individuālus aprūpes un rehabilitācijas plānus vecāka gadagājuma cilvēkiem. Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija ir izveidojusi interaktīvus video materiālus studentu analītiskajam darbam. Intensīvo kursu noslēgumā studenti saņem 3 ECTS, ko katra augstākās izglītības iestāde integrē, balstoties uz attiecīgās studiju programmas plānu. Pirmos intensīvos kursus 2016. gadā rīkoja Lithuanian Sports University Kauņā, savukārt 2017. gada pavasarī LU Rīgas Medicīnas koledža uzņēmās intensīvās nedēļas organizēšanu. MultiNEC tīkla ietvaros tiek īstenotas arī studentu un mācībspēku mobilitātes. Partnerinstitūcijas studējošajiem piedāvā gan ilgtermiņa prakses mobilitātes, gan express mobilitātes iespējas, sniedz iespēju daudz īsākā laika posmā gūt starptautisku pieredzi, to apvienojot ar pamatstudijām.

Galvenie ieguvumi partnerinstitūcijām:

  • Paplašināts starptautisko partneru loks un mobilitāšu iespējas studentiem un mācībspēkiem;
  • Intensīvie kursi studējošajiem sniedz iespēju iegūt kredītpunktus, ko universitātes integrē kā izvēles kursu, balstoties uz attiecīgās studiju programmas plānu;
  • Pieeja vieslektoriem no partnerinstitūcijām, kas ļauj bagātināt esošās studiju programmas ar starptautisku komponenti;
  • Intensīvo kursu plānošanas un īstenošanas procesā norit aktīva savdabība starp dažādu studiju programmu mācībspēkiem, kas veicina akadēmiskās bāzes un metodikas pilnveidi;
  • Paplašināti akadēmiskās un zinātniskās sadarbības virzieni starp partneriestādēm.

Ilgtermiņa rezultāti no dalības Norplus MultiNEC tīklā  

Ir izstrādāti gan videomateriāli, gan lekciju materiāli, kas izmantojami studentu apmācībā un analītiskajā darbā arī ārpus intensīvajiem kursiem. Lielākie ieguvēji no Nordplus MultiNEC aktivitātēm ir studenti, kas turpina intensīvajos kursos apskatītās tēmas savos pētījumos un uzstājās studentu zinātniskajās konferencēs un semināros, tādējādi pildot arī projekta rezultātu izplatīšanas funkcijas.

Papildus informācija: