Nordplus
jauna sieviete priecīgi pacēlusi rokas uz augšu pie darba datora

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2023. gada projektu konkursā apstiprināti 37 Latvijas koordinatoru iesniegtie projekti ar kopējo finansējumu 1,17 miljonu eiro apmērā, kas ir vairāk nekā 9% no visa Nordplus programmas 2023. gada budžeta. No Latvijas kopumā konkursā  iesniegti 68 projektu pieteikumi visās piecās apakšprogrammās.

Šogad piešķirtā summa Latvijas projektiem pārsniedz iepriekšējā perioda (2018. - 2022.) vidējo piesaistīto finansējumu gadā, kas bija aptuveni 900 000 eiro. Konkursā no visām dalībvalstīm iesniegti 499 pieteikumi, bet finansējums piešķirts 340 projektiem ar kopējo granta summu 12,75 miljonu eiro apmērā.

Apakšprogramma

Atbalstītie Latvijas projekti

Iesaiste partnerībās*

Koordinatoriem piešķirtais grants (EUR)

Horizontālā

4

9

203230,00

Jauniešu izglītības

18

28

614460,00

Pieaugušo izglītības

7

19

217 660,00

Augstākās izglītības

8

51

133470,00

Valodu

0

0

0

KOPĀ:

37

107

1 168 82,00

*Organizācija, iestāde, uzņēmums kā partneris var iesaistīties vairākos Nordplus projektos.   

Nordplus Jauniešu apakšprogrammā Latvijas projektu koordinatori īstenos 17% no visiem 2023. gadā atbalstītajiem konkrētās apakšprogrammas projektiem, ieņemot trešo vietu aiz Lietuvas un Dānijas. No 25 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 18 projektus ar kopējo finansējumu 614,46 tūkstoši eiro. Vienlaikus vēl 28 Latvijas izglītības iestādes kā partneri iesaistījušās citu valstu koordinētajos Jauniešu apakšprogrammas projektos.

Arī Pieaugušo izglītības apakšprogrammā Latvijas pieaugušo izglītotāji īstenos 17% no visiem 2023. gadā atbalstītajiem apakšprogrammas projektiem, ieņemot trešo vietu aiz Lietuvas un Dānijas apstiprināto projektu skaita ziņā. No 22 iesniegtajiem Latvijas izglītības iestāžu pieteikumiem ir apstiprināti 7 projekti ar kopējo piešķirto finansējumu 217,66 tūkstoši eiro. Savukārt 19 pieaugušo izglītības organizācijas no Latvijas piedalās citu valstu koordinētos projektos.

Atbalstu saņēma arī astoņi Latvijas projektu pieteikumi no 11 iesniegtajiem Augstākās izglītības apakšprogrammā ar kopējo finansējumu 259,01 tūkstošu eiro apmērā. Latvijas augstākās izglītības iestādes kā partneri iesaistījušās 51 citu valstu koordinētos projektos.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad Latvijas projektu pieteicēji iesnieguši 6 projektus, no kuriem aptiprināti 4 projekti par kopējo finansējumu 203,23 tūkstošiem eiro. Atbalstīto projektu skaita ziņā Horizontālajā apakšprogrammā projektu koordinatori no Latvijas īstenos 21% no apstiprinātajiem projektiem, dalot otro vietu ar Zviedriju. Šajā apakšprogrammā vislielāko projektu skaitu īstenos koordinatori no Norvēģijas (26%).

Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā no Latvijas tika iesniegts viens projekta pieteikums, kas netika atbalstīts.

Iesniegtie projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Nordplus programmas dalībvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.

Alise Devjatajeva

Vecākā eksperte
alise.devjatajeva [at] viaa.gov.lv