Jaunumi Nordplus Aktualitātes
Nordplus iesniegtie projketi 2021

Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus projektu konkursā 2021. gadam Latvijas izglītības iestādes, organizācijas un uzņēmumi iesnieguši 56 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās. Kopumā no visām 8 Nordplus programmas dalībvalstīm iesniegts 331 projektu pieteikums, tādējādi Latvijas organizācijas iesniegušas 16,92% no visiem 2021. gada projektu pieteikumiem. Procentuāli Latvijas iesniedzēju aktivitāte 2021. gadā ir līdzīga, kā 2020. gadā, kad no visiem projektu pieteikumiem tā bija 17,4%.

2021. gadā Latvijas organizācijas un iestādes īpaši aktīvi  pieteikušas projektus Nordplus  Pieaugušo izglītības un Jauniešu apakšprogrammās. Pieaugušo izglītības apakšprogrammā Latvijas pārstāvji iesnieguši 26 projektu pieteikumus (32,91% no visu projektu pieteikumu skaita), savukārt Jauniešu apakšprogrammā  - 15  projektu pieteikumus (22,06% no visu projektu pieteikumu skaita). Augstākās izglītības apakšprogrammā iesniegti 11 projektu pieteikumi (8,4%), Horizontālajā apakšprogrammā iesniegti 3 projektu pieteikumi (9,68%), Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā – 1 projektu pieteikums (4,55%).

Nordplus programmas projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada maijā. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2021. gada Nordplus konkursā būs pieejama Nordplus oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā Nordplus - konkursu rezultāti. Ar iepriekšējo gadu veiksmīgi īstenotajiem Nordplus projektu pieredzes stāstiem katrā apakšprogrammā var iepazīties šeit. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.