Nordplus
Mežs no putna lidojuma

Lai stiprinātu sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu iestādēm un organizācijām, Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus. Ilgtermiņa vīzija 2030. gadam (Nordic Vision 2030) nosaka pāreju uz zaļo ekonomiku, konkurētspējas veicināšanu un sociāli ilgtspējīga Ziemeļvalstu reģiona veidošanu.

Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretāre Kārena Ellemane uzsver, ka sadarbība izglītības jomā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir viens no kultūras un profesionālās kopienas balstiem. Nordplus ir programma, kas nodrošina ikvienas izglītības iestāžu vienlīdzīgas iespējas pieteikties izglītības projektiem, kas veicina sadarbības iespējas, inovatīvu pieeju ieviešanu un labās prakses apmaiņu starp dažādām izglītībā iesaistītajām organizācijām. Pilnu interviju angļu valodā lasiet Nordplus mājaslapā.

Nordplus mājaslapā regulāri tiek publicēti projekti Nordplus projektu īstenotāju pieredzes stāsti, kam pamatā ir ilgtermiņa pozitīva ietekme uz vidi. Aicinām iepazīties ar piecu veiksmīgi īstenotu projektu īsiem aprakstiem.

  • Vietējās pārtikas ražošanas līderi veido tiltu starp kultūru un tradīcijām

Nordplus Pieaugušo izglītības projekts

Mazie pārtikas ražotāji no Lietuvas, Islandes, Norvēģijas un Dānijas apguva ražošanas un pārdošanas metodes, kā rezultātā lauksaimnieki uzzināja, kā veicināt savas produkcijas tiešo pārdošanu patērētājiem.

Projekta koordinatori no Lietuvas atzīst, ka jaunas perspektīvas un sadarbība ar Ziemeļvalstīm iedvesmoja uzsākt šo projektu, kas visiem projekta dalībniekiem deva praktiskas zināšanas par produktu pārdošanu klientiem, kurā lauksaimnieki ražo un piegādā ekoloģiski audzēto pārtiku klientiem. Īsā pārtikas piegādes ķēde ir ilgtspējīgāka izvēle, kas vienlaikus atvieglo gan produktu transportēšanu, gan nepieprasa to iepakošanu.

Vairāk par projektu (angļu valodā).

  • Zaļās pārejas projekts veicina iesaistīto dalībnieku mobilitāti un zināšanas STEM jomā

Nordplus Jauniešu izglītības projekts

Projektā piedalījās vairāk nekā 110 skolēni un skolotāji no Somijas, Igaunijas un Lietuvas. Tajā uzmanība tika vērsta globālā piesārņojuma problēmu risināšanai, ražošanas pārorientēšanai uz ilgtspējīgākām metodēm un dabas resursu aizsardzībai. Projekta dalībnieki rīkoja publiskas izstādes, izveidoja kopīgu tīmekļa vietni un Facebook lapas, kurās ievietoja informāciju par projekta aktivitātēm.

Baltijas jūra, kas vieno visas projektā iesaistītās valstis, bija projekta galvenā tēma. Visi projekta dalībnieki tika aicināti iesaistīties aktivitātēs, kas saistītas ar ekosistēmas saglabāšanu un ūdens resursu lietderīgu izmantošanu. Projektā iesaistītie dalībnieki iepazina arī ūdens attīrīšanas procesu, lai tas būtu derīgs lietošanai uzturā.

Vairāk par projektu (angļu valodā).

  • Studenti izgatavo apavu modeļus no dabai draudzīgiem materiāliem 

Nordplus Augstākās izglītības projekts

Arvien vairāk tiek diskutēts ne tikai par apģērbu, bet arī apavu ilgtspēju. Septiņu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augstskolu studenti uzskata pārstrādājamu apavu dizainēšanu par savu atbildību.

Projekta dalībnieki apmaiņas vizītēs iepazina darba specifiku un galvenos izaicinājumus, dizainējot ilgtspējīgus un dabai draudzīgus apavus. Piemēram, kā viens no potenciāli izmantojamajiem materiāliem apavu ražošanā, kas var kalpot kā platsmasas aizstājējs, ir Baltijas jūrā augošā zaļā aļģe. Projekta koordinatori no Igaunijas atzīst, ka sadarbība starp dažādu valstu nozares profesionāļiem, studentiem, pasniedzējiem sniedz priekšrocības un veicina labās prakses apmaiņu. 

Nordplus programma sniedz iespējas ne tikai īstenot projektus, kas tiek īstenots vienu reizi un ilgst 2-3 gadus, bet arī veidot ilgtermiņa sadarbības. CIRRUS tīklu, kura ietvaros partnerorganizācijas īstenoja šo projektu, veido 20 augstākās izglītības iestādes no Ziemeļvalstu un Baltijas valstīm, kas specializējas mākslās un dizainā. Tajā līdzdarbojas arī Latvijas Mākslas akadēmija.

Vairāk par projektu (angļu valodā).

  • Skolēni un muzeju apmeklētāji izzina zemūdens pasauli ar virtuālās realitātes iespējām

Nordplus Horizontālās apakšprogrammas projekts

Lai skolēnu un muzeju apmeklētāju vidū veicinātu izpratni par Ziemeļu Ledus okeānu un tajā mītošajiem vaļiem, Nordplus projektā tika piesaistīts finansējums zemūdens pasaules izzināšanai, izmantojot virtuālās realitātes iespējas. 

Projekta saturisko daļu veidoja uz pētniecības kuģa “Barba”, kas četrus mēnešus veica ekspedīciju Ziemeļu Ledus okeānā, pievēršot uzmanību vaļu izplatībai un plastmasas piesārņojumam. Sadarbībā ar skolām, universitātēm un muzejiem Dānijā, Norvēģijā un Islandē, skolēni, skolotāji un muzeju darbinieki sekoja līdzi pētnieku darbam, lai izveidotu saistošu mācību materiālu visām mērķgrupām.

Vairāk par projektu (angļu valodā).

  • Mācību materiāls par piesārņojumu jūrās un okeānos tulkots visās skandināvu valodās

Nordplus Ziemeļvalstu apakšprogrammas projekts

Projektā tika izveidots interaktīvs mācību materiāls sākumskolas skolēniem par piesārņojumu okeānos un jūrās, ko var izmantot un integrēt mācību saturā. Interaktīvais mācību materiāls, kas ietver e-grāmatas, animācijas filmas un citus saistošus rīkus, tika izveidots islandiešu valodā, kas vēlāk tulkots un adaptēts dāņu, zviedru, norvēģu, somu un fēru valodās. Projekta īstenotāji uzsver, ka jau agrīnā vecumā bērniem ir jāmāca par ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu, lai bērni pēc iespējas efektīvāk mācītos dabaszinātņu mācību priekšmetus neatkarīgi no lasītprasmes.

Projektā iesaistīte dalībnieki lepojas ar tā rezultātiem, jo mācību materiālu dabaszinātņu apguvei šobrīd var izmantot visās Ziemeļvalstīs.

Vairāk par projektu (angļu valodā).