Nordplus projektā ceļ pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā

2017. gada augustā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tikās pārstāvji no Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības “Bočiai”, lai kopīgi uzsāktu Nordplus Adult finansēto projektu “Vecums nav šķērslis”.

Realizējot šo projektu bija plānots celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, sagatavojot pasniedzējus un tālāk apmācot pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus par šādām tēmām:

    • kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus;
    • kā saglabāt fizisko veselību;
    • kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
    • kā izvairīties un pārvarēt vientulību.

Projekta īstenotāji secina, ka visi plānotie projekta rezultatīvie rādītāji ir sasniegti. Lietuvā un Igaunijā sagatavoti 40 pasniedzēji, Latvijā – 53. Šo lektoru saraksts un kontaktinformācija pieejama projekta mājaslapas vecumsnavskerslis.lv sadaļā “Mācību materiāli”. Projektā iesaistītie un apmācītie cilvēki ir ne tikai no Rīgas, bet no daudzām, pat attālām Latvijas vietām – Krāslavas, Balviem, Kuldīgas, Riebiņiem, utt.

Projektu gaitā tam radušies arī neplānoti “blakusefekti”. Uz projektā izstrādātā materiāla bāzes RSU studenti gatavo studiju un tālākizglītības programmas par to, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību pirmspensijas un pensijas vecumā.

Par šī projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem un to nozīmību seniori uzzināja arī zinātniskā psihologu konferencē Dubrovņikā 2019. gada septembrī. Projektu noslēdzot, RSU ir ieguvusi 2 jaunas, augsti kvalificētas pasniedzējas – Sandru Pallo un Baibu Paševicu.

Projekta noslēguma sanāksmē 2019. gada novembrī visi projekta partneri izteica vēlēšanos šo projektu attīstīt tālāk, iesaistot senioru skolas Latvijā un trešās paaudzes universitātes Lietuvā un Igaunijā, lai izveidotu sadarbības tīklu un jaunas, visiem interesējošas programmas un mācību materiālus.