Nordplus projektā izstrādā mācību līdzekļus zviedru valodas apguvei

Daugavpils Universitāte veiksmīgi īsteno Nordplus Valodu programmas projektu „Solis pretī Zviedrijai” (Ett steg mot Sverige), kura laikā skolotāji no piecām Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm izstrādā mācību līdzekļus zviedru valodas apguvei.

Projekts „Solis pretī Zviedrijai” aizsākās 2013. gadā un pirmajā projekta posmā līdz 2016. gada 2. septembrim ir izstrādāts mācību līdzeklis zviedru valodas apguvei, kas paredzēts gan tiem, kas vēlas apgūt zviedru valodu individuāli, gan skolotājiem, kuri izmantos materiālu svešvalodas nodarbībās. Radītais mācību līdzeklis zviedru valodas apgūšanai ir publicēts ettstegmotsverige.eu.  Tas sastāv no tekstiem par dažādām aktuālām tēmām, uzdevumiem un atbildēm, kas atbilst B1 un B2 zviedru valodas prasmes līmenim. Būtisks jaunpienesums ir arī igauņu, latviešu un lietuviešu vārdnīca, kura kalpo kā palīgmateriāls valodas apguvei.

Ziemeļu gaisma 2016 kvalitātes balvu nominācijā par labāko 2012.–2015. gada projektu Ziemeļvalstu valodu un Horizontālajā apakšprogrammā tika atzīts projekts „Solis pretī Zviedrijai”, tāpēc veiksmīgais galarezultāts un prieks par kopīgo un pozitīvo sadarbību mudināja docētājus no piecām valstīm turpināt sadarbību un izstrādāt kādu citu zviedru valodas mācību līdzekli. Tā arī radās ideja pieteikt nākamo projektu.

No 2016. gada oktobra līdz 2019. gada oktobrim tiek īstenots projekta Solis pretī Zviedrijai” otrais projekta posms, kurā plānots izstrādāt zviedru valodas apguves mācību līdzekli e-vidē Baltijas skolēniem bez valodas priekšzināšanām. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir daudz dažādu iespēju apgūt jaunas zināšanas, tostarp  arī svešvalodas, tomēr ja cilvēks ieinteresēts apgūt zviedru valodu patstāvīgi, ar projektā izstrādāto mācību līdzekli tas būs iespējams neatkarīgi no laika, vietas un skolotāja.

Projektā paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz partnervalstīm, izstrādātā mācību līdzekļa publicēšana un aprobācija starp projekta dalībvalstu ģimnāziju skolēniem un pedagogiem.

Projektā izstrādātos mācību līdzekļus un detalizētāku informāciju var atrast projekta mājaslapā.