Nordplus Projektu pieredze
LLU vasaras skola Nordplus

No 13. līdz 17. jūnijam norisinās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedras organizētā Vasaras skola matemātikā, kurā piedalās starptautiska studentu un mācībspēku grupa no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Agrometrics tīkla augstskolu aktivitāte īstenota ar Nordplus Augstākās izglītības projekta "Matemātikas pielietojums sociāli ekonomiskās vides kontekstā" atbalstu.

“Parasti augstskolā matemātikas kursa ietvaros ir paredzēts tikai izzināt kursa programmā ietvertos konceptus, kā arī praktizēt to pielietojumu matemātisku uzdevumu risināšanā. Diemžēl matemātikas kursa apjoms ir ļoti ierobežots, kā rezultātā bieži izpaliek attiecīgo konceptu pielietojums reālās dzīves situācijās. Tāpēc LLU sadarbībā ar piecām universitātēm no visām Baltijas valstīm organizē Vasaras skolu matemātikā, kuras ietvaros studentiem tiek sniegta iespēja apgūt intensīvo kursu “Matemātikas pielietojums sociāli ekonomiskās vides kontekstā”. Līdzīgas aktivitātes mēs jau esam īstenojuši iepriekš, organizējot starptautiskās Matemātikas olimpiādes, bet Vasaras skolā tiekamies pirmo reizi,” stāsta pasākuma koordinatore Anna Vintere.

Vasaras skolas mērķis ir pieredzes apmaiņa starp mācībspēkiem un studentiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas par matemātikas pielietošanu sociāli ekonomiskās vides kontekstā, pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Kursa laikā studenti gūst padziļinātu pārskatu par matemātiku kā ilgtspējīgas attīstības instrumentu, pieņemot uz pierādījumiem balstītus lēmumus, sekmē prasmes pielietot matemātikas zināšanas reālās dzīves procesu un parādību modelēšanā, kā arī aprēķināt, interpretēt un prezentēt rezultātus. Tāpat viņiem ir arī iespēja praktizēt arī tā dēvētās transversālās kompetences: kritisko domāšanu, laika plānošanu, komandas darba un prezentācijas prasmes, toleranci.

Vasaras skolā piedalās dažādu studiju virzienu 30 studenti, kuri vēlas pilnveidot savas matemātikas prasmes, ir ieinteresēti konkrēta rakstura problēmu risināšanā un vēlas gūt pieredzi, darbojoties starptautiskā komandā. Daļa no skolas aktivitātēm ir vairāk teorētiska, bet daļa norisinās pilsētvidē, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

Tās atklāšanā piedalījās LLU studiju prorektors Aigars Laizāns un RTU Inženiermatemātikas katedras vadītājs Andrejs Koliškins, kuri atzina, ka matemātika ir atslēga daudzu mūsdienu problēmu risinājumiem, taču bieži vien cilvēkiem pietrūkst zināšanu, kā to izmantot. Līdz ar to šādu Vasaras skolu nozīme ir ļoti būtiska studējošo padziļinātas izpratnes un prasmju veidošanā, kas būtu veicināma arī turpmāk.

No LLU vasaras skolas aktivitātēs iesaistījušies Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studente Justīne Muižniece, Lauksiamniecības fakultātes studente Anna Bakacenko un Tehniskās fakultātes students Ansis Vedļa.

Vasaras skolu īsteno Agrometrics augstskolu tīklā iesaistītās universitātes - LLU, Rīgas Tehniskā universitāte, Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija, Vitautas Dižā universitātes Lauksaimniecības akadēmija, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte un TTK Lietišķo zinātņu universitāte (Igaunija).

LLU vasaras skola Nordplus 2022
LLU vasaras skola Nordplus 2022