Nordplus
Nordplus pieredzes stāsti

Lai pilnveidotu mācību piedāvājumu par ēku pārvaldīšanas un atjaunošanas procesiem, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sadarbībā ar Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociāciju (Estonian Union of Co-operative Housing Associations) īstenoja Nordplus pieaugušo izglītības apakšprogrammas projektu “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana” (“Train the trainer: developing the skills of adult educators”). 

Latvijā un Igaunijā novērojama līdzīga problemātika ar ēku stāvokli - dzīvojamais fonds ir novecojis, un tā atjaunošanai būtiska ir visu iesaistīto pušu aktīva iesaiste namu pārvaldīšanas un ēku atjaunošanas procesos. Projekta partneri ir aktīvas pieaugušo izglītības organizācijas, piedāvājot mācības gan jomas ekspertiem, gan klientiem – daudzdzīvokļu namu īpašniekiem un īpašnieku un daudzdzīvokļu māju biedrību pārstāvjiem, kas tiek īstenotas ar mērķi pilnveidot pilsētvidi ar energoefektīvām ēkām un palielinātu iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves apstākļiem. Jāatzīst, ka jomas ekspertiem, kas pasniedz mācības, nereti trūkst pedagoģiskās izglītības piedāvāto mācību programmu specifikas dēļ. Nordplus projekta ietvaros pārstāvji no organizācijām pilnveidoja zināšanas par labās prakses principiem un organizēja praktiskās mācības, lai uzlabotu piedāvātās bezmaksas izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

Projekta īstenošanas laikā - no 2023. gada jūnija līdz 2024. gada februārim - organizācijas regulāri tikās attālināti, tomēr kā neatsveramu pieredzi novērtēja klātienes teorētiskās un praktiskās mācības. Projekta dalībniekiem tiekoties Latvijā, tika pārrunāta pieaugušo izglītības sistēma namu pārvaldīšanas jomā Latvijā un līdzšinējā RNP pieredze māju pārvaldības un ēku atjaunošanas procesos, apmeklējot renovētās ēkas Rīgā. Savukārt vizītē Igaunijā projekta dalībnieki guva zināšanas par labās prakses principiem un pārrunāja aktualitātes ēku renovācijas procesā. Projekta dalībnieki apmeklēja Rakveres Profesionālo skolu, tikās ar dzīvokļu biedrību vadītājiem un apmeklēja renovētās daudzdzīvokļu mājas.

Projekta rezultātā ir pilnveidota dalībnieku pedagoģiskā kompetence, apgūtas jaunas mācību metodes un iegūta izpratne par pieaugušo izglītojamo vajadzībām, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus uzsākt māju renovācijas procesu. Šobrīd organizācijas turpina pilnveidot piedāvātās mācību programmas, kā rezultātā izglītošanas process ir kļuvis efektīvāks un pievilcīgāks gan kolēģiem, gan klientiem. RNP atzinīgi novērtēja igauņu kolēģu pieredzi, tādēļ turpinās izglītības pilnveides process un top jauna iekšējā mācību programma namu pārvaldniekiem. Organizācijas plāno turpināt sadarbību profesionālajā jomā, tuvākajā nākotnē plānojot uzsākt pārrunas par vienotu mācību programmu abās projektā iesaistītajās organizācijās. 

Nordplus sniegtās sadarbības iespējas ikvienai organizācijai var palīdzēt gūt vērtīgas papildu zināšanas un pieredzi starptautiskā līmenī. RNP pārstāve atzīst: “Lai gan sākotnēji starptautiska projekta administrēšana var šķist izaicinoša, noteikti iesakām izmantot iespēju īstenot Nordplus projektu! Kopumā Nordplus projekta administrēšanas process ir saprotams un atskaites iesniegšana Espresso sistēmā bija vienkārša, taču neskaidru jautājumu gadījumā vienmēr bija iespēja konsultēties ar programmas administratoriem Latvijā.”