Nordplus
Smaidīgi cilvēki un suns sēž pie galda

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes dažādās jomās, tostarp biznesa plānošanā un attīstībā. Tomēr mūsdienu pasaulē, kur klimata pārmaiņas un vides degradācija rada lielas bažas, uzņēmējiem arī jāapsver, kā viņu uzņēmējdarbības prakse ietekmē vidi. Lai risinātu šo vajadzību, kopš 2021. gada septembra tika izstrādāts jauns e-apmācību kursu modulis ar nosaukumu “Shape it GREEN”, lai palīdzētu jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem veidot savu biznesu zaļākā virzienā.

Aprites ekonomika (AE) un zaļās uzņēmējdarbības stratēģijas kļūst arvien svarīgākas uzņēmumiem, jo tās piedāvā resursu ziņā efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus vides problēmām, ar kurām saskaramies. Tomēr trūkst mācību līdzekļu par AE un zaļās uzņēmējdarbības stratēģijām, tāpēc tika izstrādāts e-apmācības modulis “Shape it GREEN”. Šis digitālais kurss sniegs uzņēmējiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai īstenotu zaļās uzņēmējdarbības stratēģijas un virzītos uz aprites ekonomiku.

E-apmācības moduļa “Shape it GREEN” mērķauditorija ir personas, kuras ir spēcīgas biznesa plānošanā un attīstībā, bet kurām nepieciešama palīdzība AE un zaļās uzņēmējdarbības stratēģijās. Tas ietver jaunos uzņēmējus, kuri plāno uzsākt savu biznesu, biznesa studentus un pasniedzējus, kuri vēlas papildināt zināšanas par biznesa plānošanu un vadīšanu ar digitālo e-mācību materiālu, kā arī esošos uzņēmējus un uzņēmumu vadītājus, kuri vēlas veidot savu biznesu zaļākā virzienā.

E-apmācību modulis “Shape it GREEN” aptver tādas tēmas kā aprites ekonomika, zaļie uzņēmējdarbības modeļi, ilgtspējīga ražošana un patēriņš, ekodizains, resursu efektivitāte un atkritumu apsaimniekošana. Kurss tika veidots tā, lai tas būtu interaktīvs, saistošs un lietotājam draudzīgs, un tajā ir ietverti videoklipi, gadījumu izpēte, viktorīnas un citi mācību resursi. Mērķis ir nodrošināt uzņēmējus ar praktiskiem instrumentiem un stratēģijām, ko viņi var ieviest savā biznesā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un veicinātu ilgtspējīgāku nākotni.

mājaslapas atvērums

Šī projekta partneri bija – ArtSmart (Latvija), SKYLI (Somija) un ENTRI (Lietuva). ArtSmart ir uzņēmums, kas specializējas e-apmācību moduļu izstrādē, izmantojot modernus autorēšanas rīkus, piemēram, Adobe Captivate, interaktīvas veidnes un mācību pārvaldības sistēmas (LMS). ArtSmart ir pieredze dažādu ar ilgtspējības jautājumu saistītu projektu īstenošanā un vadīšanā, kā arī uzņēmējdarbības domāšanas veicināšanā. Somijas vides skola SYKLI ir profesionālā koledža, kas koncentrējas uz vides zināšanu nostiprināšanu un ilgtspējīgas prakses ieviešanu. SYKLI ir pazīstami ar savām zināšanām tādās jomās kā energoefektivitāte, resursu efektivitāte un aprites ekonomika. Uzņēmējdarbības institūts ENTRI ir bezpeļņas organizācija, kas veicina uzņēmējdarbības prasmes dažādās vecuma un sociālajās grupās, koncentrējoties uz atbalstu neaizsargātām grupām, piemēram, jauniešiem, migrantiem, sievietēm un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

E-apmācību izstrādes projekts “Shape it GREEN” sniedza projekta partneriem daudzus ieguvumus. Partneriem bija iespēja dot savu ieguldījumu būtiska apmācību instrumenta izstrādē par aprites ekonomiku un zaļās uzņēmējdarbības stratēģijām. Izmantojot šo projektu, partneri ieguva zināšanas e-apmācību moduļu izstrādē, izmantojot mūsdienīgus autorēšanas rīkus un interaktīvas veidnes, kā arī vērtīgas zināšanas zaļās uzņēmējdarbības praksē. Tā kā ArtSmart un ENTRI ir organizācijas, kas bieži palīdz jaunajiem uzņēmējiem uzsākt uzņēmējdarbību, izmantojot projekta laikā iegūtās jaunās zināšanas, partneriem ir pavērusies iespēja virzīt šos uzņēmējus zaļākas un ilgtspējīgākas prakses virzienā. No otras puses, SYKLI ir guvis labāku izpratni par to, kā vides risinājumi var ietekmēt uzņēmējdarbību.

Projekta partneri arī guva vērtīgas atziņas par vides ilgtspējību, uzņēmējdarbību un profesionālo izglītību, sadarbojoties ar citām organizācijām no dažādām valstīm un dažādām vidēm. Šī sadarbība ļāva mācīties vienam no otra, dalīties ar labāko praksi un iegūt dziļāku izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar ilgtspējību un uzņēmējdarbību. Partneri varēja paplašināt savus tīklus, veidojot jaunus sakarus un attiecības, kas var novest pie turpmākas sadarbības.

Partneriem bija iespēja iesaistīties plašākas sabiedrības ietekmēšanā. Izstrādājot e-apmācības moduli, kas atbalsta pāreju uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku uzņēmējdarbības vidi, projekta partneri sniedza ieguldījumu aktuālas sabiedrības problēmas risināšanā. Projekta gaitā izveidoto apmācību moduli izmantos uzņēmēji un uzņēmumu īpašnieki, kuri pēc tam varēs ieviest ilgtspējīgu praksi savās organizācijās, tādējādi veicinot ilgtspējīgāku nākotni.

Turklāt, piedaloties projektā “Shape it GREEN”, partneri varēja uzlabot savu reputāciju kā organizācijas, kuras ir apņēmušās ievērot vides ilgtspējību un uzņēmējdarbību. Šis projekts ļāva viņiem parādīt savas zināšanas un vadību šajās jomās, tādējādi uzlabojot savu profilu ieinteresēto personu un potenciālo partneru vidū, vienlaikus sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas uzņēmējdarbības ainavas veidošanā.