Nordplus Projektu pieredze
Nordplus projektā uzlabo pieaugušo digitālās pamatprasmes

2019. gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums pēc Somijas Pieaugušo Akadēmijas aicinājuma uzsāka Nordplus horizontālās apakšprogrammas projekta „Basic Skills of Digital Age“ realizēšanu, kurā kā sadarbības partneris piedalās arī Viļņas Pieaugušo vidusskola. Projekta galvenā ideja ir digitālo pamatprasmju uzlabošana pieaugušo vidū.

2018. gada novembrī Ināra Alksne kā Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projektu vadītāja piedalījās Luksemburgas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētajā seminārā par pieaugušo piekļuves, līdzdalības un kvalitātes uzlabošanas iespējām pieaugušo izglītībā. “Mans uzdevums bija iepazīties ar pieaugušo izglītības problēmām un to risinājumiem Eiropā. Seminārā ar pieredzi dalījās pieaugušo izglītības pārstāvji no visas Eiropas. Šeit, papildus informācijas apmaiņai par pieaugušo izglītību Eiropā, bija arī iespēja dibināt kontaktus un veidot jaunas sadarbības. Pēc šī semināra kolēģis Risto Ruottunen no Pieaugušo Akadēmijas (pieaugušo Tautskolas) Somijā aicināja Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu kā partneri piedalīties kopējā Nordplus projektā”, par projekta aizsākumu stāsta Ināra Alksne.

Nordplus Horizontālās apakšprogrammas projekta „Basic Skills of Digital Age“ galvenais mērķis ir sagatavot mācību programmu, materiālus un veikt aprobāciju pieaugušo izglītības programmai, kas pilnveidotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pratību un ļautu vieglāk iekļauties vajadzībās, kas rodas vēloties uzsākt mācības digitālo tehnoloģiju risinājumu laikmetā. Mācību moduļa sagatavošanai par pamatu izmanto Eiropas struktūras un kompetenču pieeju DigiComp2.1, pielāgojot to dalībnieku valstu nepieciešamajām prasmēm. Papildus uzstādītajam mērķim, mācību moduļos liela uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju izmantošanas kompetencēm, kuras ir saistošas kā pilsonim un sabiedrības loceklim. Programmas ietvaros paredzēts apmācīt dalībniekus interneta bankas, nodokļu uzskaites, veselības un citu ikdienā ik katram nepieciešamo tiešsaistes sistēmu izmantošanā.

No Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, kas pēc izglītības iestāžu - Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas un Priekuļu tehnikumu apvienošanas pārņēmusi saistības projekta īstenošanā, uz Somiju devās Zanda Dubova, Juris Joksts un Aleksandrs Ļubinskis, pedagogi, kas ikdienā sastopas ar pusaudžu apmācībām IKT tehnoloģiju jomā, kā arī darbu pieaugušo izglītības un klientu atbalsta jautājumos. Pirms došanās uz pirmo programmas izstrādes darba semināru projekta dalībnieki apkopoja informāciju par kopējo izpratni, idejas par mācību programmā iekļaujamiem tematiem, kā arī analizēja šāda mācību kursa nepieciešamību.

Projekta īstenošana plānota trijos lielos ciklos un īstenošanas darba semināros, kur pirmais ir paredzēts programmas kopējā plāna sagatavošanai un sasniedzamo rezultātu izvirzīšanai. No visām trijām dalībvalstīm jau ir ieguldīts liels darbs interešu saskaņošanā, un rezultātā ir saplānota daļa mācību moduļu, tajos sasniedzamo rezultātu, iegūstamo kompetenču un iekļaujamo tematu plāns. Posmā līdz otrajam darba semināram kas notiks Latvijā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, 2020. gada maijā dalībniekiem plānots noslēgt kursa plānošanu un veikt pirmo moduļu pilotēšanu - izmēģinājumu mācību grupā, lai tikšanās laikā varētu pārrunāt, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, apmainītos ar pieredzi un noteiktu labākās prakses piemērus tās īstenošanai.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mājaslapā