Projektu pieredze Nordplus
Kosmosa Izziņas centrs makets

Cēsu novada pašvaldība un izglītības iestādes sadarbībā ar Ziemeļvalstu partneriem šobrīd īsteno divus savstarpēji papildinošus projektus - Norvēģijas grantu projektu “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” un Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektu “Teach SPACE through STEM”. Abi projekti kopīgi popularizē dabas zinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetus, un izstrādā inovatīvas metodes to pasniegšanai.

2020. gada 10. augustā Cēsu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Norvēģijas grantu projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” īstenošanu, lai veicinātu zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) jomā, piedāvājot inovatīvus risinājumus izglītības un zinātnes popularizēšanai. Šis projekts veidos saturu topošajam Kosmosa izziņas centram (KIC), kas tiek būvēts Cēsīs ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu.

Ar projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” līguma noslēgšanu uzsākta projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana - jaunu izglītības programmu, izglītojošu nodarbību un skolotāju apmācības programmu veidošana un ieviešana, bērnu un jauniešu nometņu par kosmosa tēmu organizēšana, skolēnu sacensību organizēšana, dažādu izglītojošu un informatīvu pasākumu izveidošana un piedāvāšana topošā KIC apmeklētājiem, 50 interaktīvu KIC eksponātu izgatavošana, semināru un konferenču organizēšana, Kosmosa festivāla organizēšana 2023. gadā.

Galvenās projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” mērķa grupas ir pedagogi un izglītojamie. Mūsdienu izglītības prasības mainās ļoti strauji, tādēļ nepieciešamas inovatīvas metodes, lai radītu interesi skolēniem apgūt STEM priekšmetus - nākotnes karjeras iespēju pamatu.

Vienlaikus topošā KIC projekta komanda saskatīja iespēju ar Ziemeļvalstu ministru padomes Nordplus progammu piedāvāt pedagogiem no Latvijas palielināt STEM skolotāju kompetences, zināšanas un pieredzi attiecīgo priekšmetu mācīšanā. Tādēļ tika sagatavots un 2021. gada projektu konkursā Jauniešu apakšprogrammā atbalstu saņēma projekts “Teach SPACE through STEM”. Projekta partneri no Latvijas ir Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”. Ziemeļvalstu partneri projektā ir Norvēģijas kosmosa izglītības centrs Andoya Space Education (ASE) un Somijas zinātniskais centrs Heureke.

Nordplus projekts paredz divas Latvijas skolotāju vizītes uz ASE, kur katrā no braucieniem dosies 6 pedagogi, apmeklējot arī zinātnisko centru Heureka Somijā iepazīstoties centrā izstrādātajā mācību nodarbībām un metodēm. Projekta ietvaros paredzētas arī vairākas starptautiskās partneru tikšanās, kas būs pamats nākotnes sadarbības platformai, jo gan Latvija, gan Somija ir uzsākušas ceļu, lai attīstītu kosmosa izglītības piedāvājumu un pieejamību, savukārt Norvēģijas ASE ir ievērojamākā pieredze šajā jomā Ziemeļvalstīs.

Abi projekti papildina viens otru – rada interesi un jaunas iespējas par STEM priekšmetu apguvi pedagogu, izglītojamo un sabiedrības vidū, kā arī veido un attīsta sadarbību starp Ziemeļvalstīm kosmosa izglītības jomā.

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 1,64 miljoni eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Informācija par projektu Kosmosa izziņas centrs - cesis.lv un projekta aktivitātēm Kosmosa izziņas centrs | Facebook.

Nordplus Junior 2021 projekta “Teach Space through STEM” (Mācīt STEM caur kosmosu) izmaksas ir 17 370 eiro, kas tiek finansētas no Ziemeļvalstu Ministru padomes. Projekts jārealizē līdz 2022. gada beigām. Informācija par projekta īstenošanu un rezultātiem būs pieejama Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas mājas lapā.