Projektu pieredze Nordplus
Noslēdz projekta ieviešanu, iedzīvotājiem piedāvājot mūsdienīgus izziņas materiālus

2017. gada vasarā bija uzsākts un 2018. gada rudenī pabeigts biedrības KPKC sadarbībā ar Kuldīgas Restaurācijas centru īstenotais vērienīgais Nordplus projekts “Pieaugušo izglītības metožu attīstība, kas nepieciešamas kultūras mantojuma saglabāšanai”. Projekta īstenošanā kopīgi sadarbojās partneri no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas.

Vēsturiskās ēkas un vēsturisko pilsētu ainavas mūsdienās tiek izprastas kā īpašas un kopjamas vērtības nākotnei. Taču sadzīve mūsdienās ir mainījusies. Komforta prasības, dzīvojot pirms simts un vairāk gadiem un šobrīd, ir atšķirīgas. Pāris gadsimtu laikā mainījusies arī kopējā situācija vides kontekstā pasaulē. Tagad tiek pievērsta uzmanība dažādiem aspektiem, tai skaitā efektīvai resursu un enerģijas izmantošanai. Pasaulē un Eiropā aktuāls ir jautājums par ēku energoefektivitāti, un ēku saimnieki tiek aicināti veikt dažādus pasākumus, lai, tērējot pēc iespējas mazāk enerģijas, vienlaikus dzīvotu komfortablāk.

Lai salāgotu vēsturisko pilsētu ainavas un atsevišķu vēsturisku ēku saglabāšanu nākošām paaudzēm ar energoefektivitātes uzlabošanu, nepieciešams skaidrot iespējamās pieejas, idejas, rīcības un secinājumus ar jau realizētiem piemēriem, kas bija praktiski realizēts projekta gaitā.

Nozīmīgākais ieguvums no projekta īstenošanas ir izstrādātie jaunie, mūsdienīgie mācību materiāli, kas varētu kļūt par nozīmīgu atbalstu vēsturisko ēku iedzīvotājiem, īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Sadarbībā ar TV Skrunda izveidots video materiālu kurss 3 daļās “Vēsturisko ēku uzturēšana, izmantojot tradicionālos celtniecības materiālus, darbarīkus un metodes”. Tā kursi "Vēsturisko logu atjaunošanas process", "Bojāto loga daļu protezēšana" un "Siltumu zudumu novēršanas iespējas vēsturisko ēku logiem" ir katrs aplūkojami atsevišķi. Tādā veidā dod iespēju ikvienam interesentam iepazīt vēsturisko logu atjaunošanas pilnu ciklu.

Video materiālu kursu var aplūkot Youtube kontā. 

Pirmā daļa "Vēsturisko logu atjaunošanas process" demonstrē logu atjaunošanas procesu, kuru pašu spēkiem var veikt iedzīvotāji. Otrā daļa "Bojāto loga daļu protezēšana" veidota kā mācību materiāls galdniekiem un topošajiem restauratoriem. Savukārt trešā daļa "Siltumu zudumu novēršanas iespējas vēsturisko ēku logiem" sniedz praktiskus padomus un skaidro, kādus materiālus nav ieteicams izmantot logu atjaunošanai. Internetā brīvi pieejamais izglītojošais materiāls var kalpot par mācību materiālu ēku apsaimniekotājiem, kā arī sniegs nozīmīgu priekšstatu vēsturisko ēku iedzīvotājiem, pieņemot būtiskus lēmumus par sava īpašuma uzturēšanu.

Projekta īstenotāji izstrādāja arī praktisku ceļvedi “Siltuma zudumu novēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, izmantojot Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi”, kurā sešu iesaistīto valstu eksperti dalās pieredzē, skaidrojot, kā iespējams pielāgot vēsturisku namu mūsdienu vajadzībām, kādus materiālus izmantot siltuma zudumu novēršanai un kādus pasākumus nav ieteicams veikt, lai nekaitētu ēkai. Šobrīd materiāls angļu valodā ir lejuplādējams Kuldīgas pilsētas oficiālajā mājaslapā. Plānots sagatavot arī tā tulkojums latviešu valodā un tas būs pieejams jau minētajā saitē.

Projekta ietvaros notika arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Gēteborgas apgabalu Zviedrijā, lai iepazītu vēsturiskās koka vecpilsētas Ekšo apsaimniekošanas pieredzi, iepazītu apjomīga vēsturiska muižas kompleksa uzturēšanas pieredzi, kā arī apmeklētu pieaugušo izglītības centru, kurš atrodas Naas pils ēku kompleksā.

Projekta laikā bija sarīkotas divas starptautiskas restaurācijas darbnīcas, kuras papildināja izglītojoši semināri. Viena no tām notika Tartu 2017. gadā, otra Kuldīgā 2018. gadā. Tartu darbnīca tiks īstenota kā pirmā kopīgā projekta partneru tikšanās, kuras ietvaros amatnieki varēja darboties koka konstrukciju restaurācijas darbnīcā, durvju restaurācijas darbnīcā, vai arī papildināt prasmes metālapstrādē. Savukārt Kuldīgas darbnīcas tēma bija „Tipiskāko bojājumu novēršana koka dzīvojamām ēkām”. Darbnīcā dalībnieki veica prakstiskus darbus, atjaunojot koka būvdetaļas. Šīs darbnīcas mērķis bija apgūt tradicionālās amatniecības prasmes, kas ir nozīmīgas vēsturisko ēku vizuālā tēla saglabāšanai. Piecas dienas amatnieki praktiski apguva kokapstrādes tradicionālās metodes, kas mūsdienās tiek izmantotas tikai vēsturisku ēku atjaunošanai. Šī darbnīca noslēdz projektu, kam finansiāls atbalsts piešķirts no Nordplus Adult programmas.