Jaunumi Nordplus
Pieejams video par Nordplus Jauniešu apakšprogrammas iespējām

Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenais administrators Zviedrijas Augstākās izglītības padome (The Swedish Council for Higher Education (UHR)) ir sagatavojusi informatīvu video par Nordplus Jauniešu apakšprogrammas sniegtajām iespējām.

Sagatavotais video parāda, kādas iespējas sniedz dalība Nordplus jauniešu projektos. Video būs noderīgs vispārizglītojošo un profesionālo skolu pārstāvjiem, kas jau piedalās vai plāno piedalīties Nordplus projektos.

Nordplus Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.

Kā ziņots iepriekš, tad izglītības iestādēm un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2021. gada 1. februārim ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā. Plašāka informācija par izsludināto Nordplus programmas 2021. gada projektu konkursu pieejama Nordplus Jaunumu sadaļā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju.