Nordplus Projektu pieredze
Skolotājiem piedāvāti jauni mācību materiāli domāšanas prasmju pilnveidei

Mācību centrs TA Group sadarbībā ar partneriem no Somijas, Latvijas un Lietuvas realizēja Nordplus horizontālās programmas projektu SMART Learning (Study MAterials as Resources for Thinking-based Learning), kurā izstrādāja modeli, kas ļauj sistemātiski integrēt domāšanas prasmju attīstīšanu mācību stundās. Tā kā jaunu mācību standartu ieviešana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā un metapriekšmetu kompetences vai caurviju prasmes veidošana ir svarīga vairākiem mūsdienu skolotājiem, projektā bija svarīga pieredzes apmaiņa ar partneriem.

Detalizētāk ar izstrādāto modeli var iepazīties šeit

Kā atzīst TA Group pārstāvji, mācību centra projektiem vienmēr ir praktiska ievirze, tāpēc viens no galvenajiem jautājumiem bija saprast, kā modelis darbojas mācību stundās. Projekta laikā skolotāju komanda sagatavoja un aprobēja mācību materiālus vairāk nekā 100 stundām. Rezultāti rāda, ka piedāvātā pieeja strādā gan valodu, gan matemātikas mācību stundās. Visi mācību materiāli ir sagatavoti pdf formātā un lejupielādējami projekta mājaslapā.

Katrs skolotājs projekta gaitā sagatavoja materiālus savas pārstāvētās valsts valodā, proti, latviešu, somu, krievu, angļu un lietuviešu. Vairāki kolēģi ne tikai sagatavoja darba lapas, bet arī pievienoja stundu aprakstu, kas var palīdzēt izmantot materiālus arī kolēģiem no citām skolām.

2018. gada septembrī visi mācību materiālu autori piedalījās starptautiskā konferencē Rīgā un dalījās ar pieredzi un rezultātiem interaktīvās izstādes formātā. Konference Rīgā ir regulāra un tā notiek katru otro gadu kopš 2012. gada. Rīgā 2020. gadā plānota vēl viena projekta dalībnieku tikšanās, kurā dalībnieki runās par domāšanas prasmju vērtēšanu. Konferences pirmā reģistrācija ir jau pieejama šeit

TA Group turpina pilnveidot materiālus un izstrādāt jaunus, tāpēc mācību centra pārstāvji aicina kolēģus iepazīties ar rezultātiem un mēģināt izmantot mācību materiālus kopā ar saviem skolēniem. Ar projekta mājaslapas starpniecību, kas pēc būtības ir platforma visiem skolotājiem, kam interesē par domāšanas prasmju pilnveidošana, var sazināties ar visiem materiālu autoriem. TA Group pedagogi vienmēr ir atvērti sadarbībai ar jauniem kolēģiem un gatavi gan atbildēt uz kolēģu jautājumiem, gan parādīt, kā tas viss varētu izskatīties konkrētā stundā kādā no projekta partneru skolām - Latvijā Daugavpils krievu vidusskolā - licejā, Santarves proģimnāzijā Lietuvā, Rauman normaalikoulu vai Kirkonkylä koulu Somijā.