Nordplus
Seniori nūjo svaigā gaisā

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA) īstenoja Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projektu “Vecums nav šķērslis II” (Age is not an obstacle II”), lai uzlabotu Baltijas valstu pensionāru dzīves kvalitāti, atvieglojot un iekļaujot viņus modernajā sabiedrībā. 10 partneri no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas izveidoja kopīgas un praktiskas treniņu programmas un materiālus.

LPIA uzņēmās koordinējošo lomu, bet projektā iesaistījās arī vairāki partneri – Rīgas Stradiņa universitāte, Tartu universitāte, trešā vecuma universitātes (pensionētu sabiedrības locekļu izglītība un stimulēšana) no Lietuvas, trīs vidusskolas no Latvijas un viena no Igaunijas. Tika definēti arī projekta sasniedzamie mērķi – nepieciešams izveidot 10 kursus, katru 20 stundu garumā, kā arī 10 dažādus treniņu programmas materiālus. Minimālās prasības bija izveidot 30 mācekļu grupas, kurās piedalītos vismaz 150 seniori, taču vēlāk šo ciparu palielināja līdz 450 studentiem.

  • Izaicinājums senioriem izprast sudraba ekonomikas noteikumus. Finansiālā neatkarība, spēja veidot pašam savu budžetu;
  • Digitālās tehnoloģijas, datora, planšetes un viedtālruņa izmantošana. Sociālie tīkli, drošība internetā, vecāku bilžu digitalizēšana, elektronisko attēlu sakārtošana albūmos, informācijas pievienošana;
  • Sociālais aktīvisms, pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskas organizācijas izveide un vadība. Brīvprātīgais darbs, sociālo atbalsta tīklu veidošana. Sociālais darbs – iespēja senioriem;
  • Kāpēc mums ir nepieciešama atmiņas trenēšana vecākā vecumā? Kā to paveikt? Mūžizglītības pamatprasmju apgūšana;
  • Izometriskie vingrojumi. Veselība no fizioterapeita skatu punkta - pašmasāža, Ziemeļvalstu pastaigas, vingrošana;
  • Pastaigu tūre pa pilsētu – karte ar maršrutu, interešu punkti, darba laiki, cenas, stāsti, gida pakalpojumi. Pilis, muižas, baznīcas pašvaldībā un kultūra (mūzika);
  • “Gatavs aiziet” – praktiski, sociāli un garīgi aspekti. Komunikācija ar dažādām paaudzēm – kā samazināt pārpratumus;
  • Juridiskā pratība - likumi, civiltiesības, patērētāju aizsardzība, kā samazināt risku kļūt par krāpšanas upuri;
  • Pamata zināšanas par veselības aprūpes sistēmu;
  • Ciltskoka veidošana.

Kuģošana pa pandēmijas viļņiem

Projekta pieteikums tika iesniegts 2020. gada janvārī brīdī, kad tik tikko parādījās pandēmijas pirmie draudi. Paredzēt turpmāko projekta attīstību bija grūti. Augustā atcēla ierobežojumus un radās iespēja tikties aci pret aci projekta atklāšanas pasākumā Rīgā. Tajā apsprieda izglītības kursus, sadalīja pienākumus un dalību darba grupās, kā arī vienojās par treniņa programmu un materiālu formātu.

Nākamais solis bija treniņu programmas izveide visiem kursiem. Tās tika izveidotas laicīgi, bet projekta organizatorus sagaidīja pandēmijas otrais vilnis – nevarēja ne ceļot, ne satikties klātienē. Par spīti tam, ka viss liecināja un rosināja projekta pārtraukšanu uz nenoteiktu laiku, projekta organizatori neapstājās un pārcēla savu darbību tiešsaistē. “Tas bija izaicinājums – pastāv milzīga atšķirība starp klātienes un attālinātajiem kursiem, tāpēc vajadzēja treniņa programmas un materiālus gatavot īpaši detalizēti. Tas prasīja daudz papildu darba,” stāsta LPIA pārstāvis.

Lielākā daļa materiālu ir publicēti projekta mājaslapās, kuras pieejamas latviešu, lietuviešu un igauņu valodās.

Pārsteidzoši rezultāti striktāko ierobežojumu laikā

Katra Baltijas valsts izmantoja mazliet savādāku taktiku, lai sasniegtu seniorus. Latvijā 2020. gada oktobrī tika uzsākta kampaņa – projektā iesaistītie devās uz radio un televīziju, lai pastāstītu vairāk par iecerēm un uzrunātu lielāku auditoriju. Vienlaikus tika izsūtītas vēstules pa pastu, kas aicināja seniorus iesaistīties projektā. Šāda pieeja vainagojās ar panākumiem, jo pirms Ziemassvētkiem bija pieteikušies 340 cilvēki no 30 pašvaldībām, nosedzot pusi no Latvijas teritorijas.

Vairākums pieteicēju vēlējās piedalīties kursā par digitālajām tehnoloģijām. Interese bija tik liela, ka projekta organizatori izlēma veidot divas tiešsaistes treniņa grupas. Populārākie kursi bija arī izometriskie vingrojumi, pastaigu tūre pa pilsētu, “Gatavs aiziet” un ciltskoka veidošana.

Atbilstoši iesniegtām atskaitēm, Latvijā kopējais apmācīto personu skaits bija 320 cilvēki, no tiem 172 cilvēki mācības apguva tiešsaistes formā, savukārt 148 cilvēki piedalījās pašapmācībās. Mācību dalībnieku aizpildītās aptaujas liecināja par ļoti augstu apmierinātības līmeni ar pasniedzējiem, kā arī interesi apgūt jaunas tēmas. Tik labi projekta rezultāti bija īpaši novērtēti, jo tie tika sasniegti pandēmijas striktāko ierobežojumu laikā.

Tiešsaistes Nordplus projekta kursi senioriem

Panākumu atslēga

Kur slēpjas panākumu atslēga? Varētu teikt, ka katrs panākums ir atkarīgs no pieejamo resursu finanšu pārvaldības. Viens no galvenajiem principiem ir maksāt nevis par dalību, bet gan par paveiktu darbu. Šī principa konsekventa ievērošana ļāva kvalitatīvi un laikā izstrādāt visus mācību materiālus, jo, ja kāds no partneriem laikus neizpildīja savus pienākumus, šos pienākumus uzņēmās cits partneris un par to saņēma atbilstošu atalgojumu.

Vēl viens princips ir izveidot sistēmu, kurā katrs pasniedzējs ir personīgi ieinteresēts piesaistīt pēc iespējas vairāk apmācāmo. Visi partneri vienbalsīgi vienojās, ka pasniedzējiem būtu jāmaksā proporcionāli apmācāmo skaitam. Šī sistēma veicināja pasniedzēju personīgo interesi un atbildību apmācāmo piesaistē, radot dažādas iesaistošas aktivitātes arī no savas puses.

Nevar iztikt arī bez motivācijas. Dalībnieku augstā motivācija, iedvesma un interese par projektu noturējās, jo organizatori ar viņiem sazinājās ne tikai tikšanās laikā, bet ļoti bieži ar e-pastu un privāto zvanu palīdzību. Neskatoties uz to, ka projekts ir noslēdzies, jebkurš ieinteresēts var apgūt mācību materiālus pašapmācības ceļā, jo tagad tie ir pieejami ikvienam.

Šis projekts bija liels izaicinājums visiem iesaistītajiem, jo ​​pandēmijas dēļ ievērojami palielinājās darba apjoms un sarežģītība, lai sasniegtu un pat pārsniegtu projektā paredzētos mērķus un rezultātus. Bet no otras puses – šāda nepieciešamība radīja izmaiņas ierastajā pieejā darbam, mudināja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izmantot jaunas metodes un rīkus informācijas sniegšanai. LPIA pārstāvis atzīst: "Īsumā - šis piedzīvojums radīja jaunu motivāciju dzīvei!"