Projektu pieredze Nordplus

Nordplus programmas ietvaros Ziemeļvalstu un Baltijas valstu partnerorganizācijas var veidot tīklus un kopīgi īstenot projektus, kuros ietilpst dažādas aktivitātes: docētāju apmaiņa, intensīvās programmas, attīstības projekti u.c.. Vidzemes Augstskola (ViA) pašlaik iesaistījusies divos projektos. Vienā no tiem ViA līdzdarbojas kā partneris, savukārt otrs ir pašas augstskolas veidots projekts.

Līga Tuča, ViA Studiju, zinātņu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu vadītāja:

Nordplus ietvaros pastāv daudz atšķirīgu tīklu un tie galvenokārt ir vērsti uz dažādām disciplīnām. „EkoTekNord” ir viens no šiem tīkliem, kura galvenie virzieni ir bizness, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, loģistika un plašsaziņas līdzekļi. Šis tīkls izveidots 1998.gadā, balstoties uz iepriekš pastāvējušiem tīkliem, kas savukārt veidojušies deviņdesmito gadu sākumā.

„EkoTekNord” tīklā iesaistītas 19 augstskolas no visām astoņām Nordplus dalībvalstīm. Vidzemes Augstskola minētajā tīklā iesaistījās 2009.gadā un pagaidām ir vienīgais dalībnieks no Latvijas.

„EkoTekNord” tīkla darbībā izdalītas četras aktivitāšu grupas:

  • Attīstības projekti;
  • Intensīvie kursi;
  • Projektu sanāksmes;
  • Tīkla sanāksmes.

Vidzemes Augstskola – līdzvērtīgs partneris „EkoTekNord” saimē

Ik gadus notiek tīkla partneru tikšanās, kurās apspriež paveikto un plāno jaunās aktivitātes. Katram partnerim ir iespēja būt līdzvērtīgam un sniegt savu ieguldījumu tīkla attīstībai, lai tas varētu pilnvērtīgi izmantot Norplus sniegtās iespējas.

Jau pirmajā gadā Vidzemes Augstskolas pārstāvji aktīvi iesaistījās tīkla aktivitātēs, piedaloties vairākos semināros, mācību un prakšu apmaiņas braucienos un intensīvajā programmā.

2010.gadā no 8.-12. martam Somijas galvaspilsētā Helsinkos „EkoTekNord” projekta ietvaros norisinājās intensīvais kurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu uzņēmējdarbībā (Nordic Baltic Entrepreneurship - NBE). Tajā piedalījās 47 studenti no dažādu valstu lietišķo zinātņu augstskolām, tajā skaitā arī seši Vidzemes Augstskolas studenti no Tūrisma un viesmīlības vadības un Biznesa vadības un ekonomikas fakultātēm - Sandris Krūmiņš, Inese Sprudzāne, Venta Alena, Oskars Aizups, Normunds Pastars, Agita Drava un ViA vieslektors Ansis Zunde.

NBE bija starptautisks intensīvs kurss vienas nedēļas garumā, kurā galvenokārt analizēja sabiedrisko un komerciālo uzņēmējdarbību. Kursa mērķis bija pulcēt kopā studentus no dažādām studiju programmām ar dažādām zināšanām uzņēmējdarbībā un lietišķajās zinātnēs. Kursos piedalījās studenti no Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Ālandu salām, Somijas un Latvijas. Visi studenti par dalību kursā saņēma novērtējumu un kredītpunktus.

Intensīvā kursa ietvaros studenti apmeklēja pieredzējušu speciālistu lekcijas un nodarbības. Pirms šīs nedēļas studenti gatavoja arī prezentācijas par komerciālo un sociālo uzņēmējdarbību savā valstī. Studenti arī intensīvi darbojās jauktās komandās un veica grupu darbu par „zaļo” uzņēmējdarbību. Bija iespēja doties arī ekskursijā pa Helsinkiem, kā arī pavadīt brīvo laiku dažādās aktivitātēs – spēlēt boulingu, karsēties saunā u.c..

Gandarījums par gūto pieredzi

2011.gada marta beigās seši studenti un ViA pasniedzēja piedalījās intensīvās programmas kursā Ālandu salās, kas bija veltīts starpkultūru komunikācijai. Studenti ir gandarīti par kursos pieredzēto un priecīgi par doto iespēju piedalīties projektā, par ko liecina viņu sniegtie komentāri projekta novērtēšanā.

Oskars Aizups: „Par docētāju darbu šajā nedēļā es varu teikt, ka viņi vēlas, lai mēs paši atrastu savas atbildes, nevis ticētu viņu atbildēm.”

Normunds Pastars: „Šādu kursu nozīme Latvijā vēl netiek pilnībā novērtēta. Vienas nedēļas laikā ieguvu ļoti daudz turpmākajā dzīvē nepieciešamas informācijas, kas saistīta ar uzņēmējdarbību. Bija prieks darboties internacionālās grupās un klausīties dažādu valstu pasniedzēju lekcijas.”

Venta Alena: „Akadēmiskais ieguvums ir ļoti liels, pirmkārt, jau valodu pilnveidošana, lielāka izpratne par sociālo un komerciālo un, protams, zaļo uzņēmējdarbību. Noteikti varu ieteikt arī citiem piedalīties šādos kursos! Ja būtu iespēja vēlreiz doties, es noteikti izmantotu šo piedāvājumu.”

Inese Sprudzāne: „Šis brauciens lika paskatīties uz daudzām lietām citādāk. Ļoti interesanti bija paskatīties, kā cilvēki dzīvo Skandināvijas valstīs un paklausīties viedokļus par šī brīža ekonomisko situāciju pasaulē un Eiropā. Domāju, ka šobrīd ir jāizmanto visas iespējas, kas tiek piedāvātas studentiem, tāpēc tiem, kas vēl šaubās pieņemt līdzīgus piedāvājumus, varu droši apgalvot, ka tas ir tā vērts!”

Iespēja doties īstermiņa mācību vizītēs

Kopš 2010.gada Vidzemes Augstskola koordinē arī savu Nordplus projektu „Express Mobility for Tourism Students”.

Projektu pieteicām Nordplus augstākās izglītības apakšprogrammas mobilitātes aktivitātē, kas atšķirībā no Erasmus piedāvā iespēju organizēt īstermiņa mobilitātes – sākot no vienas nedēļas līdz mēnesim. Īstermiņa mobilitāti Vidzemes Augstskolā integrējam studiju kursā. Un šo projektu ik gadu iesniedzam no jauna finansējuma saņemšanai. Ekspresmobilitātēm Nordplus programma sedz tikai ceļošanas izdevumus, tādēļ studentiem ir nepieciešams ieguldīt arī savus līdzekļus, lai nodrošinātu uzturēšanās izdevumus.

Ekspresmobilitāti integrē studiju kursā

Projekta gaitā 2010.gadā 10.-15. maijam notika pirmais brauciens, kad 17 Vidzemes Augstskolas „Tūrisma organizācijas un vadības” un „Tūristu gids” studiju programmu studenti kursa „Praktiskā tūrisma organizēšana un vadība” ietvaros devās vizītē uz Austrumsomijas Universitātes (University of Eastern Finland) Savolinnas tūrisma pētniecības centru.

Iepriekš šis studiju kurss notika tikai Latvijā, jo ārzemju braucieniem nebija pieejams finansējums. Nordplus deva iespēju pilnā mērā īstenot kursa būtību un ļāva studentiem veikt praktisku ārzemju ekskursijas plānošanu. Tādēļ studenti paši lielā mērā bija iesaistīti vizītes programmas veidošanā. Viņu mājas uzdevums bija gan brauciena plānošana, gan speciālas informācijas izpēte. Tamperē, Savonlinnā un Saima ezera apkārtnē jau bija sagatavots speciālistu stāstījums, taču studentiem praktiskie tūrisma pētījumi bija jāveic arī pašiem. Pētījumi saistīti gan ar Somijas kā prioritārās Latvijas tūrisma eksporta valsts izpēti, gan tūrisma klasteru darbības izprašanu. Vizītes ietvaros tāpat notika nodarbības ārvalstu augstskolā, iepazīšanās ar studiju un pētniecības darba organizāciju, tūrisma klāsterī ietilpstošo uzņēmumu apmeklējums un kopēju pētījumu veikšana. Pēc atgriešanās studenti gūto pieredzi par Somijas tūrisma organizēšanu izmantoja savu studiju darbu sagatavošanā un praksē tūrisma industrijas uzņēmumos.

Veiksmīgā pieredze prasa turpinājumu

Viens no vizītes vadītājiem – ViA lektors Andris Klepers piebilst: „Somijai no tūrisma viedokļa ir virkne līdzību ar Latviju. Taču no viņiem varam arī daudz mācīties. Studentus mudinām darboties dažādās komandās – tieši komandas darbs ir pamatā sadarbības tīklu organizēšanai tūrisma galamērķu konkurētspējas celšanā”.

Students Jānis Eicēns dalās iespaidos: „Kopumā esmu ļoti apmierināts ar šo pieredzi un esmu priecīgs, ka man tika dota iespēja piedalīties projektā. Manuprāt, mācību braucieni ļoti palīdz mācību procesā un motivē studentus labāk mācīties. Es vērtēju ļoti pozitīvi, ka studentiem dod iespēju doties uz ārzemēm gūt zinības un ieskatu citās kultūrās.”

Studente Santa Pikaļova atzīst: „Tā bija vērtīga pieredze, kuras laikā ieguvu jaunus iespaidus un skatu uz tūrisma industriju ārpus Latvijas. Somijas tūrisma resursi ir visai līdzīgi Latvijas resursiem, tāpēc bieži vien pieķēru sevi pie domas, ka salīdzinu abas šīs valstis un nodomāju - bet kāpēc Latvijā tā neviens nedara? Esmu daudz ieguvusi un piefiksējusi idejas no Somijas, ko varētu īstenot arī Latvijā.”

Pirmais projekta brauciens apliecināja, ka īstermiņa vizītē studenti un docētāji var iepazīties ar citas valsts tūrisma produktu un veiksmīgi izmantot plašos resursus, kas apkopoti vienā no Somijas vadošajiem tūrisma pētniecības centriem. Ņemot vērā šo pieredzi, 2011. gadā īstermiņa mobilitātē uz Somiju plānojam sūtīt vēl vairāk studentu. Projektā bija paredzēts rīkot īstermiņa mobilitātes arī uz Īslandi, bet ierobežotā finansējuma dēļ pagaidām braucieni notiek tikai uz Somiju. Tomēr saskatu iespēju aktivitātes paplašināt, iesaistot vairāk partnerus no vairākām Nordplus dalībvalstīm un izveidojot nelielu tīklu.