Stipendijas Valdību stipendijas
Ukrainas studentiem doktorantiem stipendijas

Otrdien, 2022. gada 5. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto valsts atbalsta mehānismu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Īpašais atbalsta stipendiju fonds līdz 522 000 eiro apmērā paredzēts augstākās izglītības iegūšanai un zinātniskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Stipendiju fondu administrēs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri, sākoties Krievijas Federācijas karadarbībai pret Ukrainu, drošības apsvērumu dēļ bija spiesti doties bēgļu gaitās uz Latviju, varēs turpināt studijas un zinātnisko darbību Latvijā. Viņiem būs iespējas saņemt tādu pašu valsts atbalstu studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā vai pētniekiem jau esošajās pētniecības sadarbības programmās.

Visu studiju līmeņu studējošie, kas uzņemti Latvijas valsts vai privātajās augstākās izglītības  iestādēs (t.sk. koledžās),  varēs saņemt stipendiju 140 eiro apmērā no uzņemšanas dienas līdz semestra beigām šā gada 30. jūnijā. Ukrainas studentu iepriekšējo izglītības dokumentu atzīšana un studentu uzņemšana atbilstošā studiju programmā angļu vai latviešu valodā ir pašu augstskolu kompetencē.

Solidarizējoties ar Ukrainas akadēmisko kopienu, Zinātnisko institūciju reģistrā esošās Latvijas zinātniskās institūcijas var nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ukrainas pētniekiem vai piedāvāt stažēšanos savā institūcijā. Ja zinātniskā institūcija piedāvā Ukrainas pētniekiem stažēšanos (nesaņemot atalgojumu), valsts nodrošinās pētniecības stipendiju zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī līdz šā gada 31. augustam. 

Balstoties uz šobrīd bēgļu atbalsta centros izrādīto interesi par augstākās izglītības iegūšanas un zinātniskās darbības turpināšanas iespējām Latvijā, prognozēts, ka stipendijas varētu saņemt ap 600 studentu un 60 pētnieku no Ukrainas.  

Valsts atbalsta mehānisms augstākās izglītības un zinātnes jomā Ukrainas civiliedzīvotājiem nākamajam akadēmiskajam gadam ir izstrādes procesā.