Jaunumi Nordplus Aktualitātes
Valmierā notiks informatīvs seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

2018. gada 12. oktobrī plkst. 09.30, Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, notiks seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz četras dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas, kurā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji informēs par Nordplus programmas iespējām. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopīgā mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” atbalsta valsts un pašvaldību un to pakļautības iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Šī programma darbojas jau 10 gadus.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmu mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.

Programma Nordplus sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Semināru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Valmieras pilsētas pašvaldību. Vairāk par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām var uzzināt www.norden.lv, bet par programmu Nordplus VIAA mājaslapas sadaļā Par Nordplus

Semināram aicinām pieteikties šeithttps://ej.uz/mskw

Papildu informācija:

Inga Puriņa,
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas padomniece
E-pasts: inga@norden.lv
Tālrunis: +371 26651841