Nordplus
Norplus pieredze Teens without Screens

Latvijas Kristīgā akadēmija 2020. gadā uzsāka Nordplus Horizontālās apakšprogrammas projektu “Teens Without Screens: Developing Tools For Social Interaction Through Arts”, kurā jauniešus rosināja aizstāt elektroniskās un digitālās izklaides ar fiziskām un radošām aktivitātēm, piemēram, vizuālo mākslu, drāmu un baletu.

Lai mazinātu vēlmi tik bieži pavadīt brīvo laiku telefonu ekrānos, projekta īstenotāji vēlējās stundu starpbrīžus skolēniem padarīt aizraujošākus un kustīgākus. Pasaules Veselības organizācijas 2019. gada dati par pusaudžu veselību un atkarību no elektroniskām ierīcēm liecina, ka 95% zēni un 83% meitenes izmanto kādu elektronisko ierīci, lai spēlētu spēles. Līdz ar to projektā izveidoja inovatīvu rokasgrāmatu, kas iedvesmotu skolotājus un iesaistītos mācību procesā un palīdzētu ikdienā organizēt dažādas aktivitātes mācību stundu starpbrīžos un brīvajos brīžos.

“Mēs IT, elektroniskos un digitālos rīkus mācību procesā vērtējam ārkārtīgi pozitīvi, taču mūsu raizes drīzāk ir par pārlieku ilgstoša laika pavadīšanu internetā, kas uz nenobrieduša pusaudža psihi var atstāt negatīvu iespaidu,” stāsta projekta īstenotāji.

Lielākais konkurents projektā - telefons

Latvijas Kristīgajai akadēmijai projektā pievienojās partneri no Latvijas -  Latvijas baleta un dejas ģilde un Majoru vidusskola, Lietuvas - Kauņas koledža (Kaunas College) un Somijas - Somijas Diakonijas koledža (Diakonia College of Finland). Visas projektā iesaistītās organizācijas attālināti dalījās ar savu pieredzi, lai sagatavotu rakstus un taptu rokasgrāmata. Pēc rokasgrāmatas izveidošanas pierādījās, ka ar to vien nepietiks, lai aizrautu jauniešu tā, ka viņi aizmirstu par telefona eksistenci. Attālinātajā formātā sadarbība starp partneriem un mērķu sasniegšana neritēja tik efektīvi kā gribētos, tāpēc partneri vienojās par klātienes tikšanos pie somu kolēģiem.

2021. gadā Lahti pilsētā Somijā projekta partneri satikās un pieņēma lēmumu pievienot rokasgrāmatai aktivitāšu aprakstu šablonus un konkrēto aktivitāšu metodikas aprakstiem. Līdztekus Latvijas Kristīgā akadēmija kopā ar Majoru skolas pedagogiem Latvijā veica lauka eksperimentu, iesaistot apmēram 100 bērnus gaismas laternu izgatavošanā. Mācību stundu starpbrīžos un brīvajā laikā skolēni atgriezās pie savas laternas veidošanas, līdz ar to rezultātā tapa apmēram 80 laternas. Vēlāk laternas izvietoja Majoru vidusskolas vestibilā, Jūrmalas muzejā un trešdaļu - skolēni uzdāvināja veco ļaužu pansionāta iemītniekiem Ziemassvētkos.

Šogad janvārī projekta partneri tikās Kauņā, lai prezentētu metodiskos materiālus. Tikšanās reizē piedalījās arī 18 brīvprātīgie un dažādu Lietuvas skolu pedagogi, lai kopīgi būvētu papīra pilis un izmēģinātu baleta soļus. Projekta īstenotāji atceras: “Nebija viegli, taču bija interesanti, mums izdevās diskusija par labāko rīcību un idejām, līdz nonācām pie kopīga uzdevuma – jāizveido vadlīnijas ar 10 piemēriem praktiskām aktivitātēm vizuālās, sakrālās mākslas, dejas un runas mākslas jomās.

Projekta noslēgums un turpinājums

2022. gada 5. maijā plānota Jūrmalas konference tiešsaistē, kurā jāpierāda, ka projekta ideja ir dzīvotspējīga. Projekta īstenotāji vēlas konferencē parādīt, ka, organizējot aktivitātes pareizi, skolēni labprāt iesaistās un mazāk lieto savas viedierīces, ja ir pieejamas interesantākas nodarbes. Uz konferenci plānots aicināt pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, skolotājus no 50 Latvijas dažādu novadu skolām. Līdz konferencei ir paredzēts pabeigt rokasgrāmatu, lai tā būtu pieejama katram konferences dalībniekam.

Lai gan projekts noslēdzas šī gada jūnijā, projekta īstenotājiem ir idejas un ieceres, kuras viņi labprāt turpinātu: “Vēlamies kopā ar Majoru vidusskolas skolēniem un somu kolēģiem īstenot vēl vienu aktivitāšu pilotprojektu, kā arī maijā notiks projekta partneru sanāksme, kurā atskatīsimies uz paveikto un gatavosimies jauna starptautiska apmaiņas un prakšu līguma parakstīšanai starp Somijas un Latvijas izglītības iestādēm.”