EUREKA ir starptautisks tīkls, kuru 18 valstis izveidoja 1985.gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Kopš tā laika EUREKA ir paplašinājusies, iekļaujot vairāk nekā 45 valstis Eiropā un ārpus tās, kurām ir vienādi mērķi un kurām ir pieejams nacionālais finansējums organizācijām, kuras vēlas piedalīties dažādās EUREKA programmās.

Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

EUREKA Sekretariāts (ESE) – administratīvais birojs Briselē, kas atbild par programmu vadību un konsekvenci.

Ministru Konference – dalībvalstu valdību pārstāvji, kas lemj par būtiskām EUREKA izmaiņām, jaunu dalībvalstu pievienošanu un ievēl gadskārtējos EUREKA priekšsēdētājus.

Augsta līmeņa grupa (High-level Group; HLG) – valdības pārstāvji no katras EUREKA dalībvalsts finansējošās institūcijas. HLG ir galvenā lēmējinstitūcija un uzrauga gan ESE, gan nacionālo finansējošo institūciju darbību EUREKĀ. Latvijā HLG pārstāvis ir no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Nacionālais projekta koordinators (National Project Coordinator; NPC) – nacionālās finansējošās institūcijas pārstāvis, kas darbojas kā atbalsts organizācijām, kuras piesakās un piedalās pētniecības un attīstības projektos, izmantojot EUREKA programmas. Latvijā NPC pārstāvis ir no VIAA.

EUREKA tīklā ir piecas starptautiskas programmas:

1. Tīkla pamatprogramma (Network) – bilateriāla/multilateriāla programma pētniecības projektiem, ar mērķi projekta rezultātu komercializēt.

2. Eurostars – programma paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir komercializēt inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju.

3. Klasteri (Cluster) – programmas mērķis ir nodrošināt sadarbību ar industrijas līderiem un lielajām kompānijām.

4. Globalstars – programmas mērķis ir veidot sadarbības ar valstīm, kas ir ārpus EUREKA.

5. InvestHorizon – Eiropas Komisijas izveidota programma sadarbībā ar EUREKA.

Latvija aktīvi piedalās Eurostars programmā. Sīkāka informācija par Eurostars-2 programmu un iespējām pieejama VIAA mājaslapā un Eurostars-2 mājaslapā.

EUREKA programmas darbā šobrīd piedalās 47 dalībvalstis un Eiropas Savienība kā organizācija.

Albānija

Itālija

Portugāle

Argentīna

Izraēla

Rumānija

Austrija

Īrija

Sanmarīno

Beļģija

Kanāda

Serbija

Bosnija un Hercegovina

Kipra

Slovākija

Bulgārija

Krievija

Slovēnija

Čehija

Latvija

Somija

Čīle

Lielbritānija

Spānija

Dānija

Lietuva

Šveice

Dienvidāfrika

Luksemburga

Turcija

Dienvidkoreja

Malta

Ukraina

Francija

Melnkalne

Ungārija

Grieķija

Monako

Vācija

Horvātija

Nīderlande

Ziemeļmaķedonija

Igaunija

Norvēģija

Zviedrija

Islande

Polija

 

1. Dalība programmās

Maziem un vidējiem uzņēmumiem, lielajiem uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām un universitātēm ir iespēja piedalīties EUREKA programmās.

Latvija atbalsta projektus, kuri piedalās Eurostars-2 programmā. Sīkāka informācija par Eurostars-2 programmu un iespējām pieejama VIAA mājaslapā  un Eurostars-2 mājaslapā.

2. Kļūšana par EUREKA ekspertu.

Ir iespēja kļūt par EUREKA neatkarīgo ekspertu, kas vērtē iesniegtos projektu pieteikumus EUREKA programmās, tai skaitā, Eurostars-2. Lai kļūtu par ekspertu, nepieciešama augstākā izglītība, vismaz desmit gadus ilga pieredze nozarē un brīvi jāpārzina angļu valoda.

Logo