Logo

EUREKA ir starptautisks tīkls, kuru 18 valstis izveidoja 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Kopš tā laika EUREKA ir paplašinājusies, iekļaujot vairāk nekā 45 valstis Eiropā un ārpus tās, kurām ir vienādi mērķi un kurām ir pieejams nacionālais finansējums organizācijām, kuras vēlas piedalīties dažādās EUREKA programmās. Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

Viena no EUREKA programmām ir EUREKA Klasteru programma. EUREKA Klasteru programmā kopumā ir ietverti pieci klasteri, Latvija aktīvi piedalās Xecs klasterī.

Eureka Xecs logo

Xecs ir EUREKA klasteris, kas īpaši izstrādāts, lai paātrinātu ilgtspējīgas rūpnieciskās inovācijas tempu elektronikas komponentu un sistēmu (Electronics Components & Systems; ECS) kopienā. Xecs veido un vada EUREKA sadarbībā ar trīs ECS asociācijām – AENEAS, Inside un EPoSS.

Xecs atbalsta projektus, kas ir saistīti ar ECS, kā arī ar mikro un nanoelektroniku balstītām sistēmām un lietojumprogrammām. Projektos var piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi, kā arī pētniecības organizācijas – universitātes un zinātniskie institūti. Latvijas komersantiem (uzņēmumiem) ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar juridiskās personas statusu, savukārt Latvijas pētniecības organizācijām – Zinātnisko institūciju reģistrā.

Detalizēta informācija par programmas mērķiem un atbalstāmajām darbībām ir pieejama Xecs ceļvedī “ECS Stratēģiskā pētniecības un inovāciju programma” (ECS Strategic Research & Innovation Agenda).

Projekta konsorciju veido vismaz divas dažādas Xecs dalībvalstis, bet projektā var iesaistīties arī kāda cita valsts, kas nav Xecs, bet ir EUREKA dalībvalsts.

Programmas dalībvalstis: Latvija, Turcija, Nīderlande, Šveice, Zviedrija, Spānija, Dienvidkoreja, Portugāle, Polija, Malta, Izraēla, Ungārija, Vācija, Somija, Čehija, Kanāda, Beļģija un Austrija.

Projekta ilgums ir līdz 36 mēnešiem (3 gadi).

Valsts atbalsta intensitāte tiek piešķirta, ievērojot  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu.

Kopējā atbalsta intensitāte tiek aprēķināta, ņemot vērā projekta pieteikumā minētās aktivitātes, kurās projekta dalībnieks piedalās – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās aktivitātēs.

Atbalsta intensitāte katram saņēmējam nepārsniedz:

  • 100% no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
  • 50% no attiecināmajām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
  • 25% no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā;
  • 50% no attiecināmajām izmaksām tehniski ekonomiskās priekšizpētes gadījumā.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāti ir iespējams palielināt, bet tā nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām. Fundamentālie pētījumi ir attiecināmi tikai uz pētniecības organizāciju darbību un tās var pretendēt uz 100% valsts atbalsta intensitāti, ja institūcijā nesaimnieciskā darbība ir lielāka par saimniecisko, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai izstrādei un inovācijai. 

Sīkāka informācija par programmu pieejama Xecs mājaslapā.

Ir iespējams projekta ideju veidošanā un partneru meklēšanā izmantot ECS sadarbības veidošanas rīku (ECS Collaboration Tool)