Nordplus
Sieviete strādā ar datoru

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2024. gada projektu konkursā apstiprināti 44 Latvijas koordinatoru iesniegtie projekti ar kopējo finansējumu 1,535 milj. euro. Tas sastāda vairāk nekā 12 % no kopējā Nordplus programmas 2024. konkursa gada budžeta 12 560 623 milj. euro apmērā. No Latvijas šī gada konkursā kopumā tika iesniegti 94 projektu pieteikumi visās piecās apakšprogrammās.

Salīdzinot ar 2023. gada konkursa rezultātiem, šogad ir pieaudzis Latvijas organizāciju piesaistītais finansējuma apjoms, kas 2023. gadā bija 1,17 milj. euro. Latvijas projektiem piešķirtā summa pārsniedz arī iepriekšējā Nordplus programmas perioda (2018. - 2022.) piesaistīto finansējumu, kas vidēji sasniedza 900 000 euro gadā.

Šī gada konkursā pieteikto projektu skaits no visām Nordplus programmas dalībvalstīm salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pieteikumu skaitu ir pieaudzis – no visām dalībvalstīm iesniegti 544 projektu pieteikumi, taču finansējums piešķirts 347 projektiem ar kopējo granta summu 12,75 milj. euro. 2023. gadā iesniegto kopējais projektu skaits bija mazāks – tika iesniegti 499 projekti, bet atbalstīti 340 projekti.

 

Apakšprogramma

Atbalstītie Latvijas projekti

Iesaiste partnerībās*

Koordinatoriem piešķirtais grants (EUR)

Horizontālā

3

8

168 620

Jauniešu  

25

22

989 000

Pieaugušo izglītības

7

4

151 765

Augstākās izglītības

9

54

225 940

Valodu

0

2

0

KOPĀ:

44

90

1 535 325

*Organizācija, iestāde, uzņēmums kā partneris var iesaistīties vairākos Nordplus projektos.   

Nordplus Jauniešu apakšprogrammā Latvijas projektu koordinatori īstenos 20 % no visiem 2024. gadā atbalstītajiem apakšprogrammas projektiem. No 35 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem  Nordplus programmas komiteja apstiprināja 25 projektus ar kopējo finansējumu 989 tūkstoši euro. Tas ir otrais lielākais apstiprinātais projektu skaits attiecīgajā apakšprogrammā (27 projektus, kas ir vislielākais apstiprināto projektu skaits no visiem apakšprogrammas projektiem, īstenos Lietuvas organizācijas). Savukārt kā partneri citu valstu koordinētajos Jauniešu apakšprogrammas projektos iesaistījušās vēl 22 Latvijas izglītības iestādes.

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā Latvijas pieaugušo izglītotāji īstenos 17,5% no visiem 2024. gadā atbalstītajiem apakšprogrammas projektiem, atbalstīto projektu skaita ziņā dalot pirmo vietu ar Dāniju.  No Latvijas organizāciju pieteiktā projektu skaita, kas šogad sasniedza 31, ir apstiprināti 7 projekti ar kopējo piešķirto finansējumu 151 765  tūkstoši euro. Savukārt 4 pieaugušo izglītības organizācijas no Latvijas piedalās citu valstu koordinētos projektos.

Atbalstu saņēma arī 9 Augstākās izglītības apakšprogrammas projekti no 12  iesniegtajiem projektiem kopējo finansējumu 22 594 tūkstoši euro. Latvijas augstākās izglītības iestādes kā partneri iesaistījušās 53 citu valstu koordinētos projektos.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, Latvijas projektu pieteicēji šogad iesnieguši 14 projektu pieteikumus, no kuriem apstiprināti 3 projekti ar kopējo finansējumu 16 862 tūkstoši euro.  

Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā no Latvijas tika iesniegti 2 projekta pieteikumi, kas netika atbalstīti. Savukārt kā partneri piedalīsies citu valstu koordinētajos projektos piedalīsies 2 organizācijas.

Iesniegtie projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Nordplus programmas dalībvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv