Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēdes

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2024. gada 12. marts
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes ieraksts
 • SIA “Oxford Research Baltics” veiktais pētījums “Karjeras atbalsta pieaugušajiem nodrošināšanas prakse Latvijā un tās pilnveides iespējas”. Informē Liene Bišofa un Mārtiņš Knite:
 • Pētījuma “Karjeras atbalsta pieaugušajiem nodrošināšanas prakse Latvijā un tās pilnveides iespējas” secinājumu SVID analīze. Informē Ilze Jansone.
 • Euroguidance plāni 2024. gadam, t.sk. Karjeras atbalsta balvas konkurss un nacionālā konference (KAAS SP locekļu iespējas iesaistīties). Informē Ilze Jansone.

Ieraksts

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2023. gada 2. jūnijs
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes ieraksts
 • Atskats uz Euroguidance pārrobežu semināru un Eiropas Karjeras atbalsta konferenci
 • Karjeras atbalsts nākamajā ESF plānošanas periodā
 • Konkurss Karjeras atbalsta balva 2023

Ieraksts

 KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde

2022. gada 16. decembrī

 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes ieraksts
 • Euroguidance darba programma 2023. gadam
 • SAM 8.3.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultāti un noslēguma darbi

Ieraksts 

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde

2022. gada 22. aprīlī

 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes ieraksts
 • NVA Karjeras konsultantu nodrošinājums, kvalifikācijas un tālākizglītība.
 • Par SAM 8.3.5. projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenoto karjeras attīstības atbalstu izglītojamo un vecāku skatījumā. Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā.
 • Karjeras atbalsta balvas konkurss par 2021. gada veikumu

 Ieraksts

 

 KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde

2021. gada 16. decembrī

 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes ieraksts
 • Skolu tīkla nodrošinājums ar kvalificētiem pedagogiem karjeras konsultantiem. SAM 8.35. projekta ieguldījums darbā ar vecākiem.
 • Atskats uz IAEVG starptautisko tiešsaistes konferenci
 • Iepazīšanās ar Euroguidance Latvijas jauno e-resursu “Karjeras bibliotēka”

Ieraksts 

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde

2021. gada 19. maijā

 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • SAM 8.3.5. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes
 • Pētījuma par karjeras attīstības atbalsta sistēmas ilgtspējību darba uzdevuma izstrāde
 • Karjeras atbalsta balvas konkurss

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2020. gada 31. janvārī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Projekta "Jauniešu garantija" rezultāti
 • Informācija par 2019. gada Karjeras atbalsta balvas konkursa rezultātiem un priekšlikumi 2020.gada konkursam
 • OECD Latvijas Prasmju stratēģija: karjeras atbalsts

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2020. gada 4. septembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā – 2006. gada koncepcija un mūsdienu realitāte
 • Karjeras attīstības atbalsta filozofija pasaules un Eiropas politikas aktualitātēs
 • Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
 • Karjeras attīstības atbalsts Latvijas politikas pamatnostādnēs 2021-2027
 • Karjeras atbalsta balvas konkursa rezultāti

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2019. gada 25. aprīlis
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • NVA un EM vadlīnijas izglītības politikas veidotājiem un karjeras konsultantiem par darba tirgus prognožu interpretāciju
 • Karjeras atbalsta aktualitātes skolu akreditācijas procesā
 • Skolēnu vasaras nodarbinātība kā karjeras atbalsta pasākums

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 6. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Karjeras atbalsta īstenošana Rīgas Teikas vidusskolā
 • Karjeras attīstības atbalsts Rīgā
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 14. jūnijs
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • RTU Dizaina fabrika “Kā radīt jaunus produktus un pašam savu nākotnes darbu? No idejām līdz risinājumiem.”
 • Latgales Uzņēmējdarbības centrs “Karjeras izglītības pasākumi jauniešiem”
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība “Konkurss profesionālo skolu audzēkņiem "Profs”.”
 • Nodarbinātības valsts aģentūra “Atbalsts bezdarbniekiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.”

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 16. februāris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Nodarbinātības valsts aģentūra “Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” un darba tirgus īstermiņa prognozes.””
 • Ekonomikas ministrija “Darba tirgus vidējās uz ilgtermiņa prognozes”

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2017. gada 16. jūnijs
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • VIAA "Karjeras atbalsta pasākumi profesijas ieguvei Jauniešu garantijas ietvaros"
 • Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais ES fondu projekts "Jauniešu garantijas" personas attīstībai
 • Karjeras atbalsta īstenošana - Profesionālo prasmju konkurss karjeras atbalstam
 • Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2016. gada 14. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Statistikas dati par jauniešu bezdarbu
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija - "Darba vidē balstītas mācības"
 • Nodarbinātības valsts aģentūra: Jaunieša bezdarbnieka portrets un NVA pakalpojumi jauniešiem un skolēniem
 • Karjeras atbalsta īstenošana PIKC Rīgas Valsts tehnikumā no reflektanta līdz absolventam
 • Latvijas Universitāte: Studentu pieredze darba un prakses meklēšanā

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2016. gada 6. oktobris
 
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Informācija par RTU Karjeras centru un Studentu Servisa centru
 • Statistikas dati par uzņemšanu augstākajā izglītībā
 • Izglītojamo skaits izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 2015./2016.m.g.
 • 8.3.5.SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanas gaita

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2015. gada 18. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi Nodarbinātības valsts aģentūrā
 • Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
 • Projekts “PROTI un DARI!”
 • Informācija par plānoto 8.3.2. SAM "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
 • 8.3.5.SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanas progress

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2014. gada 19. decembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • IKVD “Atbalsts karjeras izglītībā - izglītības kvalitātes novērtēšanas kontekstā”
 • Uz pierādījumiem balstītas karjeras atbalsta kvalitātes vērtēšana

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2014. gada 30. janvārī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • IKVD Karjeras izglītības vērtēšanas kritēriji akreditācijas procesā
 • Karjeras attīstības atbalsts profesionālās izglītības iestādēs. Aptaujas rezultāti

 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 1. novembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • KAAS darbinieku specializācija
 • SIVA "Karjeras veidošanas programma"
 • Karjeras konsultanta administratīvā pakļautība

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 2. augustā
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Pētījuma secinājumi

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 21. martā
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols