Nordplus Projektu pieredze
Latvijas Kristiga akademija projektu pieredze Nordplus

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) regulāri piedalās Nordplus Augstākās izglītības programmas projektos trīs iemeslu dēļ: pirmkārt, starpdisciplinārās pētniecības un studiju programmu fokusējuma uz starpdisciplinaritāti dēļ; otrkārt, lai vienoto EK Eiropas Sociālo programmu salīdzinoši ar Ziemeļvalstīm aktualizētu Baltijas valstu studējošo apziņā; un treškārt, lai veidotu ilgstošas starpaugstskolu sadarbības platformas ar Ziemeļvalstīm.

Pēdējais no LKrA realizētajiem Nordplus projektiem augstākās izglītības programmā ir “Strangers: The Own kind and the Other in Art and Theology”, kurā mācību iestāde arī pieturējās pie augstāk minētiem projekta realizēšanas principiem. Pēdējā projektā augstākās izglītības mācību iestāde turpināja augsti novērtētā Nordplus projektā “Klimata simboli mākslā un teoloģijā” gūto pieredzi, jo Nordplus eksperti vienmēr ir uzsvēruši LKrA īstenotajos projektos teoloģijas un antropoloģijas zinātņu inovatīvo devumu mūsdienu sociālo un identitāšu krīžu situāciju izpratnē un risinājumā.

Projekta gaitā bija paredzēts izveidot vienotu augstākās izglītības platformu, lai multidimensionāli aplūkotu Eiropas valstu migrācijas krīzi vienotībā ar asociatīvās demokrātijas izpausmēm dažādās valstīs. Realizējot projektu, LKrA pielietoja principiāli inovatīvu metodoloģiju – integratīvās teoloģijas metodi, lai atšķirīgiem krīžu risinājumiem sniegtu vienotu teoloģijas zināšanu pamatu. Projekta partnerus LKrA meklēja pēc tā, lai augstskolu viedokļi pret migrācijas krīzi būtu atšķirīgi, un studentiem būtu dota iespēja kritiski vērtēt un salīdzināt.

Galvenās projekta aktivitātes bija:

  • tīkla sanāksmes, un
  • divu nedēļu Intensīvais kurss “Doorstep Training: Interdisciplinary Refugee Studies”.

Studējošie no sociālā darba, mākslas un citu sociālo zinātņu programmām apguva starpdisciplinārā veidā ar migrāciju saistīto procesu analīzi. Studentiem bija iespēja tikties ar bēgļiem Zviedrijā. Intensīvais kurss sastāvēja no divām daļām – teorētiskais kurss Malmes universitātē ar ekspertu bēgļu jautājumos piedalīšanos, un otrā daļa – Kauņas Mākslas koledžā un Latvijas Kristīgās akadēmijas mākslas studiju programmas ietvaros. Mākslas studentu uzdevums bija attēlot vizuāli bēgļu krīzes problemātiku. Rezultātā tapa starpaugstskolu mākslas izstāde “Images of crisis, homelessness and suffering – Communicating humanity”, kā arī teorētiskais mācību līdzeklis “SURPRISE: Meeting other cultures”.

Studējošie ieguva 4 ECTS kredītus par Intensīvā kursa apguvi, piedalījās izstādē ar saviem mākslas darbiem un dienasgrāmatām; izstrādāja savu stratēģisko plānu bēgļu krīzes risinājuma sakarā.

Publicitāti ārpus ierastajām elektroniskajām publikācijām nodrošināja Eiropas Komisijas organizācija EZA – European Centre Workers’ Questions, kas ir LKrA sadarbības partneris, un ietver 36 izglītības centrus un augstskolas Eiropā, kā arī Eiropas Komisijas Sociālo un Ekonomikas lietu komisiju. Tādējādi informācijas par projektu aptvere ir plaša.

Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Nordplus projekti ir inovatīvi pēc piedāvājuma, un atbilsts LKrA inovatīvam domāšanas stilam, kuru tās darbinieki ietver sistēmanalītiķa Emanuela Valeršteina citātā: “Ja vēlies spriest inovatīvi, nemeklē inovatīvas idejas esošajā laikmetā. Vērsies pie idejām, kam ir vismaz 2000 gadu ilga vēsture, un tu būsi inovatīvi domājošs.”