Nordplus
Jauniesi no Mērsraga vidusskolas Nordplus projektā

Mērsraga vidusskola šī gada decembrī noslēgs savu Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu “You are what you consume” (Tu esi tas, ko tu patērē), kurā skolēni kopš 2021. gada ir devušies 75 mobilitātēs, savukārt skolotāji 9 mobilitātēs uz Fēru salām, Dāniju un Latviju. Skolēni pētīja ūdens kvalitāti Mērsragā, ēdiena patēriņu un to, ko sniedz dabas resursi Fēru salās un Dānijā, kā arī piedalījās āra nodarbībās. Tikmēr skolotāji varēja papildināt savas zināšanas semināros “You are what you drink” (Tu esi tas, ko tu dzer), “You are what you eat” (Tu esi tas, ko tu ēd) un “You are how you act” (Tu esi tas, kā tu rīkojies).

Projektā 13 skolēni un 9 skolotāji no Mērsraga vidusskolas guva iespaidus nepieradinātajās Fēru salās, vienā no zaļāk domājošajām zemēm - Dānijā, kā arī nokļuva kontrastu bagātajā un skaistajā Latvijā. “Piemēram, Fēru salās cilvēki medī vaļus, putnus, trušus, tā ir viņu ikdienas nodarbe, lai uz salām izdzīvotu. Dānijā ir dažādu ēdienu virtuve, tādēļ pētījām tās nozīmi cilvēka ikdienas uzturā. Latvijā ir dažādi ūdens ņemšanas avoti, piemēram, ūdens no krāna, avots, aka un tā tālāk, tāpēc skolēniem bija saistoši noteikt, kurā avotā ir vistīrākais ūdens,” stāsta projekta īstenotāja un Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotāja Zane Alkšbirze.

Mācīties ar radošu pieeju

Hvalso skolā, Dānijā skolēni apmeklēja ļoti modernu zinātnes centru Makerspace, kurā varēja izgatavot dažādus 3D plakātus un materiālus. Skolēni veidoja plakātus par apkārtējās vides piesārņojumu un ieticamajiem veidiem, kā to mazināt. Fēru salās skolēni devās uz filmu festivālu un prezentēja savas īsfilmas par vaļu medniecību. Latvijā tika veidotas prezentācijas par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē - kā ievākt un uzglabāt to, lai tas būtu dzerams.

Digitāli un ilgtspējīgi mācību materiāli

Prezentācijas, īsfilmas un projekta rezultātus īstenotāji uzglabā visu partneru skolu bibliotēkās, lai ikviens skolotājs var izmantot tās bioloģijas, ķīmijas, angļu valodas stundās pamatskolā. Tāpat izveidots neliels visu partnervalstu valodu krājums, kas sastāv no vienkāršām sarunvalodas frāzēm. Latvijā un Fēru salās videomateriālā iemūžināja brīžus, kad skolēni apguva tautu dejas. Pateicoties videomateriāliem, pārējo skolu jaunieši arī var iemācīties soļus un kustības.

Projekts, kurā skolēni vēlas atgriezties

Projekts uz jauniešiem ir atstājis lielu iespaidu. Viņi guva pozitīvus, jaunus iespaidus un pieredzi, kuru vēlējušies paildzināt uz vismaz divām nedēļām. Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotāja Zane Alkšbirze stāsta: “Pirmo reizi starptautisko projektu vadīšanas vēsturē piedzīvoju, ka skolēni raud, šķiroties no saviem jaunajiem draugiem. Viens skolēns no Latvijas pat atgriezās vasarā Fēru salās, lai apciemotu savu draudzeni uz paša iniciatīvas. Arī viesģimenes atzinīgi izteicās par projektu un aktīvi iesaistījās projekta noslēguma vakaros.”

Skolotāja Z. Alkšbirze atklāj, ka jauniešiem ļoti paticis dzīvot viesģimenēs. Tas viņiem radījis iespēju iepazīt valsti no pavisam cita skatu punkta. Viņi atzinīgi vērtēja arī projekta tematus, jo dziļāk izpratuši pārtikas un ūdens patēriņa un kvalitātes nozīmi, kā arī ieguves iespējas.

Liels ieguvums arī skolotājiem

Skolotājiem vērtīgi šķita apgūt Makerspace aktivitātes un iespējas Hvalso skolā Dānijā, izbraukt zvejā ar kuģīti un pašiem noķert mencu, pēc tam to pagatavot Fēru salās, daudz ko uzzinot par viņu dzīves stila saistību ar ilgtspējas politiku. Fēru salās cilvēki tiek izglītoti tā, lai viņi varētu izdzīvot no saviem iekšējiem resursiem. Savukārt Latvijā skolotājus pārsteidza dažādie ūdens avoti un to augstā kvalitāte, kā arī piemērs, ka vienu mācību stundu var vadīt divi dažādi mācību priekšmetu skolotāji. Šo pieredzi dāņu un Fēru salu skolotāji plāno izmēģināt arī savās skolās.

Skolotāju vizītē Latvijā skolotāji piedalījās seminārā “You are what you drink”, strādāja pie projekta izvērtēšanas, apskatīja Mērsraga vidusskolu, ielūkojoties mācību stundās, spēlēja sadraudzības spēles, apmeklēja skolēnu sarūpēto koncertu, viesojās Šlīteres bākā, Kolkas ragā un Ventspils zinātnes centrā „Vizium”. Pats galvenais – notika sadraudzība skolotāju starpā un apņemšanās turpināt starptautiskos projektus arī nākotnē.

Mērsraga vidusskolas skolotāja un projekta dalībniece Sintija Freimane-Grīnberga izsaka visu projektu dalībnieku un īstenotāju domas: “Manuprāt, šajos projektos ieguvēji ir visi. Skolotājiem ir iespēja sevi pilnveidot un iegūt idejas, kā dažādot mācību procesu un ikdienas darbu. Vērojot citu kolēģu darbu, diskutējot, var iedvesmoties kādām pārmaiņām. Kā arī secināt, ka mūsu mācīšanas metodes un stili nemaz tik ļoti neatšķiras. Ļoti vērtīgas bija nodarbības Makerspace. Tas bija kas jauns man un manām kolēģēm. Skolēni darbojās ar interesi, mācību process bija radošs un jēgpilns.”

Nordplus projektu “You are what you consume” īstenoja Mērsraga vidusskola ar kopējo budžetu 61 460 eiro. Projekta mērķis bija veicināt sadarbību ziemeļvalstu un Baltijas valstu starpā, īstenot skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas braucienus.