Nordplus
Nordplus pieredzes stāsta dalībnieces

Baltijas valstu deju un kustību terapeiti laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2024. gada janvārim īstenoja Nordplus pieaugušo izglītības sadarbības projektu, kura rezultātā tika izstrādāta praktiska rokasgrāmata “MoveOn”. Tajā apkopoti noderīgi vingrinājumi ikviena cilvēka psihoemocionālā stāvokļa veicināšanai.

Rokasgrāmatā apkopoti ķermenī, kustībā un dejā balstīti vingrinājumi ar norādījumiem to izpildei, kā arī uzsvērti iespējamie ieguvumi, kas saistāmi ar fizisko un mentālo veselību. Lai gan primārā projekta mērķgrupa bija palīdzošo profesiju pārstāvji (veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomā strādājošie), kam vingrinājumi ilgtermiņā var būt noderīgi Covid-19 izraisīto fizisko, psiholoģisko un sociālo seku mazināšanā, projekta īstenotāji aicina ikvienu izmēģināt vingrinājumus.

Nordplus pieaugušo izglītības sadarbības projektu īstenoja Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija sadarbībā ar Lietuvas Deju un kustību terapijas asociāciju (Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija) un Igaunijas Deju un kustību terapijas departamentu (Eesti Loovteraapiate Ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakond). Projekta dalībnieki kopumā tikās četras reizes, viesojoties Rīgā, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā un Saue pilsētā Igaunijā. Tikšanās laikā Baltijas valstu deju un kustību terapeiti dalījās savā pieredzē un zināšanās, lai izstrādātu lietotājam draudzīgu tiešsaistes materiālu. Projekta noslēguma fāzē tika izstrādātas un novadītas praktiskas darbnīcas, lai iepazīstinātu primāro mērķgrupu palīdzošo profesiju pārstāvjus ar rokasgrāmatas saturu. Nozarē strādājošie sniedza atgriezenisko saiti, novērtējot to kā vērtīgu resursu, kas palīdz apzināties savu emocionālo noskaņojumu un ar atbilstošu vingrinājumu palīdzību to regulēt.  

Projekta dalībnieki grāmatā ietvēruši vingrinājumus, ko izmanto deju un kustību terapijā. To pielieto indivīda emocionālās, kognitīvās (domāšana, uztvere, atmiņa u.c.), fiziskās, mentālās un sociālās veselības veicināšanai. Deju un kustību terapija palīdz trauksmes, depresijas, sociālās izolācijas, izdegšanas u.c. grūtību mazināšanā. Veselības aprūpes joma, kas pēdējo 10 gadu laikā nostiprinājusies arī Baltijas valstīs, ir pamats arī Nordplus starptautiskās sadarbības projektam, kas kalpo kā veiksmīgs piemērs, kā ikdienā ar deju un kustību uzlabot pašsajūtu un emocionālo stāvokli.

Rokasgrāmatā ietvertie vingrinājumi tika atlasīti, pamatojoties uz dažādu pētījumu rezultātiem par Covid–19 pandēmijas fiziskajām, psiholoģiskajām un sociālajām sekām. Atbilstoši enerģijas līmenim un garastāvoklim ikviens var izvēlēties vingrinājumus, lai sevi līdzsvarotu, atslābinātu vai aktivizētu. Projekta dalībniekiem, savstarpēji sadarbojoties, tika izstrādātas arī jaunas metodes, piemēram, “Bumbulēšana”, “Mugurkaula deja”, “Audekla apgleznošana” un “Prieka lēciens”.

Ar rokasgrāmatu “MoveOn” ikviens var iepazīties projekta mājaslapā angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodās. Savukārt projekta YouTube kanālā atrodamas arī video instrukcijas, kā izpildīt rokasgrāmatā atrodamos vingrinājumus.

Projekta īstenotāji aicina ikvienu rūpēties par savu psihoemocionālo veselību, integrējot savā ikdienā ķermenī, kustībā un dejā balstītus vingrinājumus, kas var radīt pozitīvu ilgtermiņa ietekmi emocionālās labsajūtas veicināšanai.

Par Nordplus pieaugušo izglītības apakšprogrammu

Nordplus pieaugušo izglītības apakšprogrammā tiek atbalstīti divi projektu veidi mobilitātes projekti un sadarbības projekti. Projektu ilgums ir 12 gadi.

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā var iesaistīties jebkura juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar pieaugušo izglītību, piemēram, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, interešu un neformālās izglītības piedāvātāji un vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas, kas piedāvā pieaugušo izglītības iespējas.

Partneru skaits projektā nav ierobežots. Projektu iesniedz projekta partneris, kas uzņemas koordinatora pienākumus.  Mobilitāšu projektos nepieciešams vismaz viens projekta partneris no citas programmas dalībvalsts, savukārt sadarbības projektiem  jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri no divām dažādām programmas dalībvalstīm.