Nordplus Projektu pieredze
Nordplus projektā jauniešiem organizē mācību prakses Zviedrijā un Lietuvā

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) kopā ar partnerskolām – Kauņas Tehnisko koledžu (Kauno technikos kolegijos) no Lietuvas un Gēteborgas IT ģimnāziju (IT-Gymnasiet Göteborg) no Zviedrijas – laikā no 2015. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam īstenoja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu “Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība” (Education based on work environment and mutual cooperation).

Tā kā līdz šim RVT nebija piedalījusies Nordplus programmu projektos, jaunie tehnikuma projektu nodaļas darbinieki nolēma uzrakstīt un iesniegt pieteikumu Nordplus sagatavošanas vizītei, kas tika atbalstīta un veiksmīgi īstenota. Sagatavošanas vizītes laikā Gēteborgā tapa projekta pieteikums, kas arī tika atbalstīts. Pēc līguma noslēgšanas RVT kopā ar partneriem ķērās klāt projekta īstenošanai.

Projektā veicina praktiskās mācības

Projekta mērķis bija veicināt pārrobežu un starpskolu dialogu par praktisko mācību un prakses iespējām, rezultātā izveidojot kopēju prakses programmu auto, datorikas un mašīnbūves specialitāšu audzēkņiem. Kopā projektā piedalījās septiņi jaunieši un 18 skolotāji, kuri iesaistījās aktivitātēs Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā, iepazīstot arī citus skolotājus, audzēkņus un skolu darbiniekus, kuri nebija tieši iesaistīti projekta īstenošanā. Projekta galvenās aktivitātes iekļāva audzēkņu prakses organizēšanu un īstenošanu, kā arī partneru un darba sanāksmes, kurās projekta koordinatori un skolotāji plānoja projekta realizāciju un izveidoja prakses programmu 

Prakses laikā skolēni izstrādā līnijsekotāju mašīnas

Projekta norises pirmajā gadā skolotāji koordinatoru vadībā sastādīja prakses programmu, kurā apvienotas auto, datorikas un mašīnbūves specialitātes, rezultātā paredzot produktu – divas līnijsekotāju mašīnas. Dalībnieki konsultējās ar attiecīgo nozaru uzņēmumu pārstāvjiem, kas sniedza atsauksmi par izveidoto prakses programmu. Dalībskolas izstrādāja prakses organizēšanas modeli, kas apraksta pasākumus, kas veicami pirms un pēc prakses, kā arī praktisko mācību laikā.

Projekta otrajā gadā Rīgā, Kauņā un Gēteborgā notika vienu līdz pusotru nedēļu ilgas audzēkņu prakses, kurā piedalījās divi audzēkņi un viens skolotājs no RVT, trīs audzēkņi un viens skolotājs no Kauņas un divi audzēkņi un viens skolotājs no Gēteborgas. Prakses pirmajā daļā Rīgā jaunieši ar skolotāju palīdzību uzprojektēja un izveidoja mašīnas karkasu. Otrajā daļā Kauņā prakses dalībnieki izvēlējās un pievienoja nepieciešamās daļas un sensorus mašīnas karkasam, beigās pārbaudot mašīnas darbību. Noslēdzošajā prakses daļā Gēteborgā audzēkņi saprogrammēja līnijsekotājas mašīnas un izveidoja trasi, kā arī pārbaudīja un koriģēja mašīnu darbību.

Neatsverama kultūras un sociālā pieredze

Paralēli praksei audzēkņi un skolotāji klātienē un sazinoties elektroniski apguva zviedru valodas pamatus. Īstenojot projekta aktivitātes visās trijās valstīs, dalībnieki apmeklēja ar auto, datorikas un mašīnbūves nozarēm saistītus uzņēmumus, gūstot lielisku ieskatu dažāda profila uzņēmumu darbībā. Nenoliedzami, ļoti vērtīga visiem projekta dalībniekiem bija katrā valstī iegūtā kultūras un sociālā pieredze, iepazīstot pilsētas, apskatot muzejus un iesaistoties dažādos neformālos pasākumos.

Projekta noslēgumā – šā gada maijā Rīgā – notika konference, kurā projekta dalībnieki dalījās ar projektā iegūto pieredzi un rezultātiem.

Papildu informācija

Projektā izstrādātā prakses programma un prakses organizēšanas modelis, kā arī cita informācija ir pieejama visiem interesentiem projekta mājaslapā www.ewemc.com. Projekta īstenotāji cer, ka arī citām skolām būs noderīga prakses programma un prakses organizēšanas modelis. RVT paredzējis demonstrēt līnijsekotāju mašīnu izstādē “Skola”, kas katru gadu notiek Ķīpsalā. Jādomā, ka šim projektam sekos turpinājums jau kādā citā Nordplus projektā.