Nordplus
Nordplus projekts Be Digital absolventi
Projekta dalībnieces no Islandes

Divus gadus ilgais Nordplus Pieaugušo izglītības programmas Baltijas un Ziemeļvalstu projekts “Be Digital-Social Media for 50+” izvirzīja mērķi stiprināt vecāka gada gājuma darbinieku sociālo mediju lietošanas prasmes. Cilvēki šajā vecuma kategorijā darba tirgū uzturēsies aptuveni vēl 20 gadus, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt viņiem zināšanas un praksi darbā ar strauji pieaugošo digitalizāciju.

“Es esmu pieredzējusi kā mainīgās modernās ekonomiskās attīstības dēļ vecākas paaudzes ārkārtīgi iepaliek sociālo mediju lietošanā gan ikdienā, gan profesionālajā dzīvē, it īpaši cilvēki vecāki par 50 gadiem. Mēs gribējām uzzināt vairāk par šo sabiedrības daļu un salīdzināt situāciju ar citām valstīm – gan Baltijas, gan Ziemeļvalstīm. Tāpēc mēs sazinājāmies ar pieaugušo izglītības institūcijām Latvijā, Norvēģijā un Islandē un uzaicinājām viņus piedalīties mūsu projektā,” stāsta projekta galvenā koordinatore Daiva Malinauskiene.

Projektā izveidoja sociālo mediju lietošanas prasmju kursu cilvēkiem, kuri sasnieguši vai ir vecāki par 50 gadiem. Kursā piedalījās pieaugušie no Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas un Islandes. Visās četrās valstīs veica salīdzinošu analīzi par izteiktākajiem sociālo mediju lietošanas paradumiem darba vietās. Salīdzinot ar iedzīvotāju kopskaitu, izdevās noskaidrot, ka aktīvi sociālo mediju lietotāji Islandē ir 83%, Norvēģijā 71%, Lietuvā 55% un Latvijā 51%. Pētījuma dati pieejami šeit.

Pieaugušo izglītības augšupejošā vērtība

Daiva Malinauskiene ir projekta galvenā koordinatore, kuras pieredze pieaugušo izglītības jomā ir bagātīga. Viņa ir direktore Lietuvas Sorosa internacionālajā mājā (Soros International House), kas sniedz valodu kursus visām vecuma grupām klātienē un neklātienē. Viņa iepriekš ir ieņēmusi arī tādus amatus kā administratore un valdes locekle Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācijā (Lithuanian Association of Adult Education), kā arī bijusi Lietuvas attālināto un e-mācību asociācijas (Lithuanian Association of Distance and e-Learning) valdes locekle.

“Nācijas konkurētspēju darba tirgū var pacelt ar izglītību. Tā ir galvenā atslēga darba spēka zināšanu un prasmju uzlabošanai,” secina Daiva Malinauskiene.

Projekta Be Digital motivācija
Projekta "Be Digital-Social media for 50+" motivācija

Svarīgākais projekta ieguvums

Balstoties uz iegūtajiem analīzes datiem, tika attīstīta treniņa programma, kas iekļauj sevī viegli uztveramas zināšanas un rīkus, un palīdz cilvēkiem vecumā no 50 gadiem izprast biežāk lietotās sociālo mediju platformas. Vienlaikus kursā apguva sociālo mediju ietekmes palielināšanu, izmantojot jaunākās statistikas opcijas, piemērus un izpēti no Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Youtube, TikTok un citām platformām. Treniņa programma piedāvāja iemācīties sociālo mediju lietošanas prasmes no pamatiem līdz attīstītas stratēģijas izveidošanas līmenim, kam ir liela nozīme efektīvu sociālo mediju kontu uzturēšanā.

“Projekta ideja uzreiz piesaistīja manu uzmanību. Es nepiederu pie vecuma grupas virs 50 pārāk ilgi, taču bija sajūta, ka atpalieku sociālo mediju lietošanā. Sākotnēji pieteicos pilota programmā, lai attīstītu prasmes vienkārši kā ikdienas lietotājs, bet vēlāk sapratu, ka šis vairāk noderēs tieši darbā. Mūs apmācīja Facebook un Instagram mijiedarbībā, kā sasaistīt šīs platformas ar Google. Tas ļāva izprast statistiku, kā sasniegt mērķauditoriju. Programma izrādījās daudz profesionālāka nekā es sākumā biju iztēlojusies,” atceras projekta dalībniece Johanna Thordorsdottir, kas strādā Islandes ierēdņu savienībā Semeyki un vada izglītības un apmācības aktivitātes.

Vēlāk treniņa programma tika izmēģināta visās projekta dalībnieku valstīs. Projekta organizatori pēc tam rīkoja tiešsaistes Live Web konferenci uz kuru tika aicināti dalībnieki un treneri, lai dalītos jauniegūtajā pieredzē. Galvenie runātāji un treneri no Viļņas, Rīgas, Rejkjavīkas un Kristiānijas sniedza savu ieskatu un prezentācijas par treniņa programmu. Vienlaikus notika arī paneļdiskusijas.

Gala konference

Projekta internacionālajā gala konferencē piedalījās 140 dalībnieki. Pasākumā tika prezentēti projekta rezultāti mērķgrupām un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu lielāku iesaisti un rezultātu ilgtspēju. Sākotnēji konference bija plānota klātienē, Viļņā, bet vēlāk tika pārcelta tiešsaistē, līdz ar to papildu tika uzaicināti eksperti, kuri dalījās ar savu redzējumu par sociālajiem medijiem, plaisu starp digitālajām prasmēm un kā dažādas vecuma grupas sazinās digitālajā pasaulē. Dalībnieki atzina, ka konferencē sniegtā informācija bija ārkārtīgi noderīga. Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

Ziemeļvalstu pieaugušo izglītības tīkls (Nordic Network for Adult Learning) izplata Nordplus Pieaugušo izglītības programmas rezultātus.

Avots: Ziemeļvalstu pieaugušo izglītības tīkla mājaslapa