Projektu pieredze Nordplus
Skolotāji gūst jaunu pieredzi speciālās mūzikas izglītībā ar bērniem

Pāvula Jurjāna mūzikas skola sadarbībā ar partnerorganizācijām – speciālās mūzikas centru Resonaari Helsinkos, Tolaram fonda mūzikas skolu Tallinā un Music for All Sweden organizāciju Stokholmā – laika posmā no 2015. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam īstenoja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu “Tikšanās mūzikā. Jaunas pieejas speciālās mūzikas izglītībā” (Meeting in Music. New Approaches in Special Music Education).

Projekta mērķi bija stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp speciālās mūzikas izglītības iestādēm Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs un attīstīt kvalitatīvas un inovatīvas pieejas speciālās mūzikas izglītības jomā, daloties labā praksē, izstrādājot inovatīvas mācību metodes un veidojot sistemātisku pieredzes apmaiņu.

Galvenās aktivitātes projekta ietvaros bija:

  • skolotāju mobilitātes - pieredzes apmaiņas semināru nedēļas Latvijā, Zviedrijā, Somijā un Igaunijā; 
  • darbs pilotgrupās ar bērniem ar speciālām vajadzībām;
  • projekta konference ar koncertu plašākai auditorijai. 

Stokholmā skolotājiem bija iespēja dalīties labajā praksē, piedaloties mūzikas nodarbībās Music for all. Sweden organizētajā mūzikas grupā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām skolotāji apmeklēja dienas aktivitāšu centru Arena Satelliten Culture House un Kapellet Produktion, kur mācībspēkiem bija iespēja klātienē iepazīties ar instrumentu veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un piedalīties darbnīcā. Skolotāji iepazinās ar elektroniskās mūzikas projektu Compoz un apmeklēja Audiorama. Skolotāji devās arī uz dienas aktivitāšu centru Unika, kur viņi iepazina izpildītājmākslas projektu Medis 5 un varēja piedalīties arī koncerta mēģinājumā. 

Skolotāju apmaiņas mobilitāti Helsinkos uzņēma Somijas partneris - Special Music Center Resonaari, kas skolotājus iepazīstināja ar Resonaari filozofiju, mērķiem un aktivitātēm. Skolotāji apmeklēja  arī mācību un konsultāciju centru Ruskis. Viesu skolotāji piedalījās Resonaari pilotgrupas Resonaarigroup, Resorock Girls (RRG) un UusiHevi demo grupas kopīgajos mēģinājumos, kā arī demo apmācībā, ko vadīja Resonarri vadošie speciālisti - Markku Kaikkonen un Kaarlo Uusitalo. Visi partneri iesaistījās labās prakses apmaiņā un diskusijās. Vienu dienu skolotāji veltīja semināram par tādām tēmām kā figūrnotis un improvizācija, ritma vingrinājumi, kora mēģinājums. Notika praktiskās nodarbības, kuras vadīja ne tikai uzņemošā iestāde, bet arī projekta partneri, kuri bija ieradušies kā viesi.

Skolotāju apmaiņas mobilitāti Tallinā uzņēma Igaunijas partneris, un galvenās aktivitātes notika Tallinas Helenas skolā. Tā ir pašvaldības skola, kurā bērni ar īpašām vajadzībām - ar dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem, vairākiem traucējumiem kopā - mācās no pirmsskolas izglītības iestādes līdz vidusskolai. Skolotāji apmeklēja Astangu rehabilitācijas centru, kur piedalījās nodarbībās, kā arī viesojās atbalsta centrā JUKS, kur vēroja deju un citas nodarbības. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Igaunijas Bērnu Dziesmu svētku atlases konkursu un satikties ar galveno diriģentu. Divas dienas bija veltītas semināriem un atklātajām stundām Tallinas Helēnas skolā, kur igauņu skolotāji dalījās ar savu labo praksi.

Apmaiņas mobilitāti Rīgā organizēja Latvijas partneris - Pāvula Jurjāna mūzikas skola. Skolotāji apmeklēja dienas aprūpes centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rīgā un Ventspilī, kas sniedza plašu pārskatu par rehabilitācijas un izglītošanas iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijā. Viesi apmeklēja dienas centru Rīgas 71. vidusskolā, Strazdumuižas vidusskolā - vājredzīgo un neredzīgo bērnu attīstības centru, rehabilitācijas centru "Mēs esam līdzās", dienas aprūpes centru "Cerību tilts", sabiedrību "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi", aprūpes un rehabilitācijas centru "Saule". Viena diena bija veltīta Ventspils dienas aprūpes centra "Cimdiņš" apmeklējumam, kuram ir ievērojama pieredze darbā ar jauniešiem ar dažāda veida invaliditāti. Skolotāji piedalījās prezentācijā par centru, mūzikas stundā un skolotāju ēnošanā.

Projekta noslēguma konference un koncerts notika 2017. gada 28. aprīlī Rīgā, piedaloties 130 dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Konferences mērķis bija pievērst uzmanību tam, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām socializējas sabiedrībā, īpašu uzsvaru liekot uz mūzikas izglītības iespējām. Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas eksperti iepazīstināja ar savu valstu pieredzi par sociālo integrāciju un vienlīdzīgām iespējām speciālās mūzikas izglītības jomā - par izglītības pieejamību un kvalitātes nodrošināšanu. Konferencē tika uzsvērta nepieciešamība mainīt sabiedrības, tostarp lēmumu pieņēmēju, politiķu un pedagogu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijas eksperte Mirdza Paipare veltīja savu runu mūzikas skolotāju un mūzikas terapeitu kompetencēm sadarbībā ar skolēniem. Savukārt Sarma Freiberga runāja par iespējām cilvēkiem ar invaliditāti nodarboties ar mūziku un sabiedrības stereotipu pārvarēšanu. Somiju pārstāvēja Markku Kaikkonen, iedrošinot, ka katram ir iespēja mācīties mūziku. Zviedru runātājs Olle Norberg informēja par dziesmu svētkiem Musikschlaget, un igauņu runātājs Kaidor Kahar prezentēja TV projektu "Visiem vajadzētu būt iespējai dziedāt skaļi!"

Konferences noslēgumā notika Igaunijas, Somijas un Latvijas jauniešu mūzikas apvienību koncerts. Igauniju pārstāvēja grupa Bandemoonium, Somiju – grupa ResoRock, Latviju - Pāvula Jurjāna mūzikas skolas vecāko klašu skolēnu grupa.