Dzīvesstāstu pētnieku sadarbība pieaugušo izglītībai
Nordplus projektā ceļ pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā
Cēsu Valsts ģimnāzija veiksmīgi īsteno Nordplus projektu arī pandēmijas laikā
Noslēdz projekta ieviešanu, iedzīvotājiem piedāvājot mūsdienīgus izziņas materiālus
Baltijas lepnumi jeb Nordplus klašu apmaiņas projekts
Aglonas vidusskola nordplus pieredze jaunieši
Nordplus pieredze Valmieras vidusskolā
Latvijas Kristiga akademija projektu pieredze Nordplus
Nordplus projektā uzlabo pieaugušo digitālās pamatprasmes
Skolotājiem piedāvāti jauni mācību materiāli domāšanas prasmju pilnveidei
Nordplus projektā Turība izstrādā grāmatu drošības speciālistiem
Skolotāji gūst jaunu pieredzi speciālās mūzikas izglītībā ar bērniem
Rīgas Komercskola gūst pieredzi Nordplus Jauniešu programmas projektā
Nordplus projektā izstrādā mācību līdzekļus zviedru valodas apguvei
Nordplus projektā sniedz iemaņas mediācijas procesa organizēšanā un vadīšanā
Nordplus projektā izstrādāta rokasgrāmata darbam ar imigrantiem un bēgļiem
Nordplus veselības aprūpes speciālisti vingro
BaltNord projekts veicinājis zinātnes komunikācijas virziena attīstību
Nordplus projektā jauniešiem organizē mācību prakses Zviedrijā un Lietuvā
Izstrādāta rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem - kā atvērt savu veikalu
Jaunieši iepazīst norvēģu kultūru, ejot pa Pēra Ginta pēdām